דלג לתוכן העמוד
סינון:
טבלת פרוטוקולים
מספר שם הפרוטוקול תאריך קטגוריה סוג קבצים
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצת העיר ה- 15 מס' 2 תאריך: 26/03/2024 קטגוריה: ישיבות מועצת העיר סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול החלטות למליאת הוועדה המקומית תאריך: 26/03/2024 קטגוריה: ישיבות מועצת העיר סוג: קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצת העיר ה-15 מס' 1 תאריך: 19/03/2024 קטגוריה: ישיבות מועצת העיר סוג: קבצים:
מספר: 44 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצת העיר מס' 44 תאריך: 22/01/2024 קטגוריה: ישיבות מועצת העיר סוג: קבצים:
מספר: 43 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצת העיר מס' 43 תאריך: 05/12/2023 קטגוריה: ישיבות מועצת העיר סוג: קבצים:
מספר: 42 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצת העיר מס' 42 תאריך: 11/09/2023 קטגוריה: ישיבות מועצת העיר סוג: קבצים:
מספר: 41 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצת העיר מס' 41 תאריך: 27/08/2023 קטגוריה: ישיבות מועצת העיר סוג: קבצים:
מספר: 40 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצת העיר מס' 40 תאריך: 01/08/2023 קטגוריה: ישיבות מועצת העיר סוג: קבצים:
מספר: 39 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצת העיר מס' 39 תאריך: 04/07/2023 קטגוריה: ישיבות מועצת העיר סוג: קבצים:
מספר: 38 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצת העיר מס' 38 תאריך: 06/06/2023 קטגוריה: ישיבות מועצת העיר סוג: קבצים:
מספר: 37 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצת העיר מס' 37 תאריך: 28/03/2023 קטגוריה: ישיבות מועצת העיר סוג: קבצים:
מספר: 36 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצת העיר מס' 36 תאריך: 07/02/2023 קטגוריה: ישיבות מועצת העיר סוג: קבצים:
מספר: 35 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצת העיר מס' 35 תאריך: 29/12/2022 קטגוריה: ישיבות מועצת העיר סוג: קבצים:
מספר: 34 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצת העיר מס' 34 תאריך: 29/12/2022 קטגוריה: ישיבות מועצת העיר סוג: קבצים:
מספר: 33 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצת העיר מס' 33 תאריך: 06/12/2022 קטגוריה: ישיבות מועצת העיר סוג: קבצים:
מספר: 32 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצת העיר מס' 32 תאריך: 06/09/2022 קטגוריה: ישיבות מועצת העיר סוג: קבצים:
מספר: 31 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצת העיר מס' 31 תאריך: 21/06/2022 קטגוריה: ישיבות מועצת העיר סוג: קבצים:
מספר: 30 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצת העיר מס' 30 תאריך: 07/06/2022 קטגוריה: ישיבות מועצת העיר סוג: קבצים:
מספר: 29 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצת העיר מס' 29 תאריך: 07/06/2022 קטגוריה: ישיבות מועצת העיר סוג: קבצים:
מספר: 28 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצת העיר מס' 28 תאריך: 13/04/2022 קטגוריה: ישיבות מועצת העיר סוג: קבצים:
מספר: 27 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצת העיר מס' 27 תאריך: 01/03/2022 קטגוריה: ישיבות מועצת העיר סוג: קבצים:
מספר: 26 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצת העיר מס' 26 תאריך: 01/02/2022 קטגוריה: ישיבות מועצת העיר סוג: קבצים:
מספר: 25 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצת העיר מס' 25 תאריך: 30/12/2021 קטגוריה: ישיבות מועצת העיר סוג: קבצים:
מספר: 24 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצת העיר מס' 24 תאריך: 30/12/2021 קטגוריה: ישיבות מועצת העיר סוג: קבצים:
מספר: 23 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצת העיר מס' 23 תאריך: 23/11/2021 קטגוריה: ישיבות מועצת העיר סוג: קבצים:
מספר: 22 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצת העיר מס' 22 תאריך: 02/11/2021 קטגוריה: ישיבות מועצת העיר סוג: קבצים:
מספר: 21 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצת העיר מס' 21 תאריך: 14/09/2021 קטגוריה: ישיבות מועצת העיר סוג: קבצים:
מספר: 20 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצת העיר מס' 20 תאריך: 06/07/2021 קטגוריה: ישיבות מועצת העיר סוג: קבצים:
מספר: 19 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצת העיר מס' 19 תאריך: 06/04/2021 קטגוריה: ישיבות מועצת העיר סוג: קבצים:
מספר: 18 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצת העיר מס' 18 תאריך: 02/03/2021 קטגוריה: ישיבות מועצת העיר סוג: קבצים:
מספר: 17 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצת העיר מס' 17 תאריך: 31/12/2020 קטגוריה: ישיבות מועצת העיר סוג: קבצים:
מספר: 17 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצת העיר מס' 17 תאריך: 31/12/2020 קטגוריה: ישיבות מועצת העיר סוג: קבצים:
מספר: 16 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצת העיר מס' 16 תאריך: 27/10/2020 קטגוריה: ישיבות מועצת העיר סוג: קבצים:
מספר: 15 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצת העיר מס' 15 תאריך: 07/07/2020 קטגוריה: ישיבות מועצת העיר סוג: קבצים:
מספר: 14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצת העיר מס' 14 תאריך: 05/05/2020 קטגוריה: ישיבות מועצת העיר סוג: קבצים:
מספר: 13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצת העיר מס' 13 תאריך: 04/02/2020 קטגוריה: ישיבות מועצת העיר סוג: קבצים: