מס מכרז שם המכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה המועד האחרון להגשת הצעות עלות רכישת מכרז
מס מכרז: 18/2024 שם המכרז: מכרז פומבי מס' 18/2024 לשירותי אבטחה שמירה סיור ואבטחת אירועים במוסדות חינוך ו/או ציבור עבור עיריית לוד סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: 16/06/2024 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה: 23/06/2024, 23:00 המועד האחרון להגשת הצעות: 04/07/2024 12:00 עלות רכישת מכרז: 3000
מס מכרז: 15/2024 שם המכרז: מכרז פומבי מס' 15/2024 שירותי הכשרה, הדרכה, הפעלה ופיקוח על שירותים הניתנים במסגרות לבעלי צרכים מיוחדים בעיר לוד, באמצעות עובדי סמך מקצועיים סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: 09/06/2024 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה: 20/06/2024, 23:00 המועד האחרון להגשת הצעות: 11/07/2024 12:00 עלות רכישת מכרז: 700

עו"ד אהובה פישר
מנהלת מחלקת מכרזים
08-9279006
054-6442614

עבור לארכיון המכרזים