מבצע "דני" היה המבצע העל-חטיבתי והבין-חילי הגדול ביותר של צה"ל בזמן מלחמת-השחרור. השתתפו בו חיל-השריון, חיל-רגלים, חיל-תותחנים וחיל-האוויר. מכל החילות הללו הורכבו כוחות הפעולה של המבצע על פי הפירוט הבא:

  • חטיבה 8 המשוריינת בפיקודו של "הזקן" יצחק שדה, ובה גדוד הטנקים 2, גדוד קומאנדו - 89, המוסע על ג'יפים ועל חצאי זחל, ועוד שני גדודי רגלים: גדוד 33 מחטיבת "אלכסנדרוני" וגדוד 44 מחטיבת "קרייתי". כמו-כן סיוע של סוללת שדה ושל מחלקת הנדסת שדה.
  • חטיבת "יפתח" בפיקודו של מולא כהן, ובה שני גדודי רגלים וסיוע של סוללת שדה.
  • חטיבת "קרייתי" בפיקודו של מיכאל בן- גל, ובה גדוד חי"ר 42, יחידות חי"מ, שאנשיהן תוכננו להחזיק את הקו, מחלקת מרגמות כבדות ומחלקת הנדסת שדה.
  • חטיבת אלכסנדרוני בפיקודו של דן אפשטיין. חייליה של חטיבה זו ישבו אומנם בראש-העין, ולא היו אמורים להשתתף ישירות בקרבות מבצע "דני", אך אחד מגדודיה (גדוד 33) צורף לחטיבה 8.
  • חטיבת "הראל" שחייליה התרכזו בעיקר באזור פרוזדור ירושלים. לחטיבה זאת סייעו שתי סוללות שדה ומחלקת הנדסת שדה.
  • חיל האוויר תוכנן להפציץ את רמלה ואת לוד מן האוויר. מתוך: וקרט, אורה, 1977, לוד - גיאוגרפיה היסטורית, הוצאת גומא ועיריית לוד - צ'ריקובר.