בעשור השלישי ניכר שיפור רב במראה העיר. על מיקומה של העיר העתיקה שהיתה ידועה לשימצה לכל תושב בשנות החמישים המוקדמות, הוקמה קריית מגורים חדשה. את מקום סמטאות המלוכלכות והמעוקלות תפסו רחובות נקיים ורחבים, הגובלים בבנייני מגורים מודרניים. גם מבנים מהתקופה המנדאטורית נהרסו, ועל מקומם עומדים כיום בתי מגורים רב קומתיים המתאימים לצורכי הזמן החדש.
הבניינים המנדאטוריים שלא נהרסו שופצו, חוברו לרשת החשמל והמים, הותקנו אליהם דרכי גישה נוחות (מדרכות ושבילים). רוב "העיר המנדאטורית" מאוכלס כיום ע"י המיעוט הערבי, המעדיפים בית בודד על שיכון, שאינו תואם את הדרישות המסורתיות. מתוך: וקרט, אורה, 1977, לוד - גיאוגראפיה היסטורית, הוצאת גומא ועיריית לוד - צ'ריקובר.
שיפוצים נרחבים נערכים גם בשכונות הראשונות, שהוקמו לאחר קום המדינה. בבתים דו קומתיים של שכונת "נווה-עובד" ושל שכונת "נווה זית" התווספו מרפסות וחזיתם שופרה. בבתים החד קומתיים שהוקמו, רובם היו בעלי חדר אחד, הוסיפו המתגוררים חדרים ומרפסות. שטחי הקרקע, שהיו חשופים, הפכו לגינות נוי, וכך הפכו לחווילות יפות ומבוקשות.
דגש מיוחד הושם על הרחבת יחידות דיור למשפחות מעוטות יכולות וברוכות ילדי מיוחד הושם על הרחבת יחידות למשפחות מעוטות יכולת וברוכות ילדי בשכונות "ממשלתי", "רסקו" ו"עמידר". בשכונות הישנות ובשכונות החדשות הושם דגש כל שיפור המראה החיצוני ע"י נטיעת גינות נוי וע"י הקמת פינות משחקים.
בתכנית האב משנת 1970 באה לידי ביטוי התפשטות העיר לכיוון מזרח. בחלק זה הוקמו שכונות מגורים ומרכזי שירותים גדולים , כגון:אגד, בריכת שחייה, מרכז טניס וספורט, מועדונים ועוד.

מתוך: וקרט, אורה, 1977, לוד - גיאוגראפיה היסטורית, הוצאת גומא ועיריית לוד - צ'ריקובר.