השרידים אשר נחקרו בלוד , מעידים על ייסודו של יישוב של יישוב על קרקעות החמרה והחרסית המצויות באיזור. התושבים הקדומים התגוררו בבתים בנויים מטיט, ועיבדו את הקרקע בעזת כלי מתכת, שהיו כנראה בידיהם. הגידולים של היישוב היו בעיקר חיטה, שעורה ועדשים. בשטחים שלא עובדו נפוץ מרעה הצאן. אין ידוע מה עלה בגורל היישוב מהתקופה זאת, שכן בתקופה שלאחר מכן נמצאו יישובים שבהם היתה נהוגה תרבות חומרית שונה.

מתוך: וקרט, אורה, 1977, לוד - גיאוגראפיה היסטורית, הוצאת גומא ועיריית לוד - צ'ריקובר.