יריב אורלי
סגן מנהלת האגף ומנהל המוקד העירוני
 

וואטסאפ לשליחת פנייה -  052-8444-106

 

לפנייה מקוונת

 

המוקד הינו יחידת שליטה ובקרה עירונית, המופקדת על הטיפול בפניות תושבים שעניינן קבלת מידע על פעולות ושירותים הניתנים ע"י העירייה וכן דיווח על מפגעים ומטרדים בעיר.

 

המוקד פועל 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע ומהווה כתובת אחת המאפשרת לתושב - לקבל תשובות לפניותיו, ולרשות – ריכוז הטיפול בפניות התושב.

 

עיקר פעילות המוקד באה לידי ביטוי בשעות שגרה ורגיעה בטיפול במפגעי: חשמל, כבישים, מדרכות, גינון, הדברה, הנדסה וטרינריה, חניות ותנועה, ניקיון רחוב, פיקוח ושיטור, רישוי עסקים, רווחה ועוד נושאים הקשורים בעיר ותושביה. המוקד מעביר את הפניות ליחידות הביצוע של העירייה ולחברות חיצוניות המספקות שירות לעירייה (חשמל הברק-רמזורים, גנים בירוק-אחזקת גנים וכיו"ב).

 

חוזקו של המוקד מתבטא בין השאר ביכולת התגובה המהירה שלו בטיפול באירועי חירום בשיגרה כגון: טיפול במזג אוויר סוער באופן קיצוני, טיפול בהפסקות מים, אירועי חומ"ס – אש, פיגוע, רצח וכיו"ב. כמו כן, המוקד העירוני דינמי ויצירתי ונותן מענה בעיתות משבר/חירום, כגון: נפילת טילים, ימי מלחמה ורעידות אדמה.

 

מנהל המוקד העירוני, מעניק הדרכות משתנות לצוות המוקדנים ופועל ליצירת סביבת עבודה.