דניאל דזוראיב
מזכירת האגף ורכזת פניות ציבור
 

פניה פרונטלית בתיאום מראש דרך מייל / טלפון.

 

יחידת פניות הציבור מתבססת על קשר הדוק עם יחידות העירייה השונות, בפתרון בעיות והסרת חסמים בכל תחומי העשייה העירונית. היחידה לפניות הציבור, מטפלת בפניות ותלונות חוזרות על אי טיפול מתמשך או טיפול שאינו לשביעות רצון התושבים.

 

חלק בלתי נפרד מתפקידיה של היחידה הוא מתן מענה מקצועי ויעיל, תוך עמידה ברמות השירות שנקבעו, ביצוע מעקב ובקרה אחר תהליך הטיפול בפנייה ומתן מידע ומסרים אחידים הנוגעים לפעילויות העירייה על יחידותיה השונות.