אפרת אברהם
מנהלת אגף קהילה ושירות לתושב
08-9279939
 
 

אגף שירות לתושב מממש בפעילותו את החזון לייצר ולהדק את הקשר בין העירייה לתושב, תוך מתן שירות איכותי ומתקדם לתושבי העיר, העלאת שביעות הרצון ומינוף השירות לתושב. האגף יוזם ומקדם תהליכים להטמעת שיפור השירות ולמען מצוינות בשירות.

 

במעבר לבניין העירייה החדש, הוביל האגף בשותפות אגף הכספים ואגפים נוספים הקמת מרכז שירות לתושב אשר בו נמצאים כל נציגי השירות:one stop shop 

 

המוקד העירוני, מנהלי הרובעים והיחידה לפניות הציבור הם אלו שעומדים בחזית מול התושבים, הם המראה שדרכה משתקפים צרכי ופניות התושבים.

 

בנוסף, תפקידם של יחידות האגף בכלל והמחלקה לבקרת איכות השירות בפרט, הוא להטמיע תרבות ארגונית של מיקוד בלקוח ומחויבות לשיפור מתמיד במענה לפניות כאשר המטרה הינה להעלות את רמת השירות לפונים לעירייה ולהבטיח איכות חיים בעיר.

 

אגף השירות מביט פנימה אל עובדי העירייה ומציידם בכלים ומיומנויות למתן שירות מיטבי וביכולת לעבוד בשיתוף פעולה ובמקביל מביט אל התושב רואה את צרכיו, רצונותיו ובקשותיו.

 

השירות מבוסס על עקרונות של מתן מענה מהיר, משפחתי, מקצועי ומחייב לפניות התושבים, תוך הטעמה של חדשנות, בקרה ודיגיטציה.