נהלים - טיפול רפואי בבעלי חיים חסרי בית וטבע עירוני

יש לפתוח פניה במוקד 106. עליך להישאר זמין עד שמפקח יצור אתך קשר. אין לגעת בבעל החיים או לפנותו באופן עצמאי מחשש לפגיעה במפנה ובבעל החיים. העירייה לא תיקח אחריות על בעל חיים שפונה והמפנה יישא באחריות לבעל החיים כולל טיפול רפואי על חשבונו.

רופאי השירות הווטרינרי יעריכו את בעל החיים ויתאימו עבורו את הטיפול המיטבי. בכל שנה מטפלים רופאי השירות הווטרינרי העירוני במאות רבות של כלבים וחתולים חסרי בעלים.

פניות רבות של אזרחים מועברות במהלך השנה למוקד העירוני בנושא חתול שמילל מתחת למכסה המנוע של רכב, "חתול במנוע". חתולים נוהגים לעיתים לטפס למנועי רכבים חונים כאשר הסיבות העיקריות הן:
 

 1. חתולים אשר נבהלו מכלב אדם או חתול אחר ונמלטו למסתור הראשון שנקרה בדרכם.
   
 2. חתולים אשר (במיוחד בחורף) עולים באופן מודע למנוע רכב כדי להתחמם מהקור בחוץ.


השירות הווטרינרי העירוני נותן מענה לפניות בנושא.

 

הסכנות אליהם נחשפים החתולים החודרים לחלל מכסה המנוע
 

חתולים החודרים למכסה מנוע חשופים לפגיעה פיזית מרצועות המנוע בעת התנעת הרכב. חתולים אחרים קופאים במקום בעת הנסיעה אך קופצים מהרכב בהזמנות הראשונה שהרכב עוצר ואז מגיעים לאזורים לא מוכרים שם הם עלולים להתקשות במציאת מזון ומחסה.

 

אופן הטיפול ב"חתול במנוע"

 

 1. פניות בנושא חתול במנוע יטופלו רק לאחר שבעל הרכב אותר ונמצא ליד הרכב.
   
 2. פנייה בנושא חתולים במנוע תועבר לשירות הווטרינרי העירוני בכול שעות היממה על פי נוהל העבודה.
   
 3. מפקח של השירות הווטרינרי יגיע למקום וינסה לגרום לחתול לצאת בעצמו בדרכים שונות.
   

במידה ומדובר בגור חתולים והאמא אינה נמצאת בסביבה יש לנסות וללכוד אותו ולהביאו לשירות הווטרינרי כדי שהרופאים הווטרינרים יקבלו החלטות לגביו, וזאת כיוון שגורי חתולים מפוחדים שיורדים ממנוע של רכב אחד נוטים להימלט לרכב סמוך ולטפס שוב תחת מכסה המנוע. במידה וגיל החתול עולה על 3 חד' יועבר החתול למחלקה לצורך עיקור.
 

 1. במקרים בהם החתול מסרב לצאת, ייפתח בעל הרכב את מכסה המנוע כדי להקל על חילוץ החתול.
   
 2. במידה ולא ניתן לחלץ את החתול או שהוא תקוע בצורה בה חילוץ החתול יגרום לו נזק יידרש בעל הרכב לפנות למוסך על חשבונו ולהוציא את החתול במוסך.
   
 3. במידה ובעלי הרכב לא אותרו יש להשאיר דף גדול על שמשת הרכב עם הודעה על כך שיש חתול שמסתתר תחת מכסה המנוע ויש להתקשר למוקד העירוני ולהפעיל את הכונן של השירות הווטרינרי אשר יחבור לבעל הרכב ויחלץ את החתול לאחר פתיחת מכסה המנוע.
   
 4. במידה והקריאה מחוץ לשעות הפעילות יופעל כונן רק לאחר שבעלי הרכב אותרו והוא צריך לצאת עם רכבו באופן מיידי. במידה ואין דחיפות הפנייה תועבר לטיפול ביום העסקים הבא.
   
 5. חשוב לציין כי במקרים רבים החתולים יוצאים בכוחות עצמם ומרצונם מהרכבים כל עוד הסביבה שקטה ואין אנשים מסביב.

 

 1. לאחר פניית תושב למוקד העירוני, ישוחח נציג השירות הווטרינרי העירוני עם התושב, על מנת להבין לעומק את מהות הבעיה ולהציע לתושב פתרונות ישימים בשטח.
   
 2. במידה והתרשם נציג השירות הווטרינרי כי הבעיה דורשת את התערבות השירות הווטרינרי, ייצא למקום מפקח וטרינרי, לצורך סיור משותף עם הפונה וקבלת תמונת מצב מהשטח. קבועי הזמן להגעת מפקח וטרינרי למקום יהיו על פי זמני התקן לטיפול בפניות המוקד העירוני (ראה/י זמני תקן לפניות מוקד).
   
 3. לאחר ביצוע סיור בשטח והבנת תמונת המצב, יגבש המפקח הווטרינרי פתרון, תוך הקפדה על החוק, בריאות הציבור ורווחת בעלי החיים. במקרה הצורך, יתייעץ המפקח עם הרופא הווטרינר האחראי, על מנת לתת את הפתרון המיטבי.
   
 4. ככלל, במקרה שבעלי החיים בריאים, הם יפונו מהאזור/מבנה בו הם גורמים למטרד ויוצאו למקום מתאים באותו תא שטח. לאחר הוצאת בעל החיים יימסרו לפונה דגשים למניעת הישנות הבעיה בעתיד.
   
 5. במקרה שבעל החיים פצוע או במקרה שמדובר בכלב משוטט, בעל החיים ייאסף למרפאת השירות הווטרינרי העירוני, לצורך הערכה רפואית והמשך טיפול.
   
 6. פניות שתתקבלנה מחוץ לשעות הפעילות, תטופלנה על פי זמן התקן. במקרה שלדעת הרופא הכונן יש חשש מוחשי ומיידי לבריאות הציבור או לפגיעה ברווחת בעל החיים, יופעל המפקח הכונן, ייצא למקום ויפעל על פי סעיפים ג'-ה'.

 

דגשים:

 1. ההחלטה על הפתרון בשטח שקיבל המפקח או הרופא הינה סופית.
   
 2. הנוהל תקף לגבי חתולים, כלבים ובמקרי פציעה בלבד גם בעלי כנף.
   
 3. סילוק מטרדי יונים/תוכים/מיינות או זוחלים, יבוצע באופן פרטי ואינו במסגרת סל השירותים של העירייה.
   
 4. חתולים בריאים או חתולות לאחר המלטה עם גוריהן, יוצאו מחוץ למבנה בו הם גורמים למטרד, אך יושארו באותו תא שטח (חצר בניין וכו'), על מנת לאפשר את שרידותם. במידה וניתן יעברו החתולים עיקור/סירוס טרם השבתם לתא השטח.
   
 5. על התושבים/הפונים להקפיד על הדגשים הניתנים בשטח. במידה ולא הייתה הקפדה על הדגשים, הפנייה לא תטופל פעם נוספת.
   
 6. חתולים או בעלי חיים אחרים לא יפונו ממבנה פרטי/ציבורי בו מתבצעת האכלה. זאת מכיוון, שבעלי החיים יחזרו למקום בו יש מזון זמין.
   
 7. לכידה פרטית של חתולים בבתי עסק, מותנית באישור בכתב טרם הלכידה מאת השירות הווטרינרי העירוני. במקרה שהחתול לא מעוקר, הוא יובא למרפאת השירות הווטרינרי שם יעבור עיקור ולאחר מכן ישוחרר בתא השטח.
   
 8. במקרה שבעל חיים פצוע ייאסף על ידי תושב לביתו, השירות הווטרינרי לא ייקח אחריות על בעל החיים (ראה/י נוהל בעלי חיים פצועים בתחומי העיר לוד).

חתולים משוטטים, הידועים גם כחתולי רחוב, הם חלק מהטבע העירוני של ארץ ישראל בכלל ושל העיר לוד בפרט. החתולים מהווים חלק מהמרקם הטבעי בעיר, הכולל גם ציפורים, זוחלים, מכרסמים ועוד. על כן, יש לנהוג באחריות בכל הנוגע למגע, טיפול והאכלת חתולים.
 

החתולים שייכים לזן חתול הבית – זן שבוית לפני כ 10,000 באזור המזרח התיכון. החתול בוית בעקבות תכונותיו כצייד מוצלח ותכונות אלו נשמרו אצלו לאורך הדורות. מאז ביותו, חי חתול הבית לצד האדם ותפוצתו רחבה ביותר. בהיותו צייד מוצלח, אחראי החתול לציד מיני בעלי חיים רבים בכל מקום אליו הגיע, לעיתים עד כדי הכחדתם.
 

מסיבות אלו יש לנהוג באחריות רבה בנוגע לגידול והאכלת חתולים פרטיים וחתולים משוטטים. בכל הנוגע לחתולים פרטיים, מומלץ בראש ובראשונה לעקר ולסרס. עיקור וסירוס חתולים יכול לסייע במניעת התרבותם ובכך להוריד את ציד בעלי החיים שבסביבתם. בנוסף, על ידי עיקור וסירוס  ניתן להקטין את כמות המלטות הגורים, אשר לרוב סיכויי השרידות שלהם נמוכים מאוד. במידה וקיימת התנגדות לעיקור וסירוס, מומלץ לכל הפחות להשאיר את החתול הפרטי בשטח הבית. במידה ומאפשרים לחתול הפרטי להסתובב באופן חופשי, מומלץ לשים סביב צווארו קולר עם פעמון, כדי שלפחות חלק ממיני בעלי החיים יוכלו להיזהר מפניו. בכל הנוגע לחתולים משוטטים יש לקרוא את ההנחיות שמוצגות בהמשך.
 

 

הנחיות להאכלת חתולים משוטטים
 


1.       יש להאכיל את החתולים באופן שלא מייצר מפגע תברואתי:
 

א.      יש להאכיל באוכל יבש.
 

ב.      בזמן האכלה יש לספק מזון בכמות שמספיקה לארוחה אחת עבור כל החתולים המואכלים.
 

ג.        יש לאסוף את המזון שנשאר, ולדאוג להשאיר את אזור ההאכלה נקי בסיום כל ארוחה.
 

2.       יש לספק מים.
 

3.       מומלץ להגביה את האוכל כדי למנוע גישה לבעלי חיים אחרים כמו קיפודים וכדומה. אלו מתפתים לאכול מזון חתולים יבש אך הדבר מזיק להם ויש למנוע זאת מהם.
 

4.       מומלץ להאכיל את החתולים במקום נסתר ובטוח כמו מקום עם צמחיה ושיחים, מרוחק מאזורים מרכזיים, פתחים, כבישים ראשיים וסואנים ופחי אשפה.
 

5.       כאשר מדובר בשטח משותף כמו בתוך בניין מגורים או בשטחו, יש לוודא שלא נגרמת הפרעה לשאר הבעלים המשותפים או לדיירים.
 

6.       יש ליצור קשר עם השירות הווטרינרי העירוני באמצעות מוקד 106 לצורך עיקור וסירוס החתולים או במידה והחתולים זקוקים לטיפול רפואי.

 

אין להרחיק חתולים ממקום מושבם הקבוע:

על פי נהלי השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות וחוות דעת משפטיות בנושא בעקבות פסיקת בג"צ (4884/00) אין להזיז חתולים משוטטים ממקומם הקבוע.

הסכנות בהעתקת חתול ממקום מושבו

 • אובדן: במקרים מסוימים ייעלם חתול שהורחק מאיזור מחייתו, לאחר שגורש ממושבו החדש ע"י קהילת חתולים ותיקה באזור או ע"י חיה אחרת.
 • הרג: לחתול אינסטינקט טבעי שמדריך אותו לנסות ולשוב לביתו הישן במקום מושבו החדש. חתולים רבים מאבדים את דרכם בדרך לביתם הקודם, או נהרגים בנסותם לחצות כבישים סואנים.
 • חוסר יכולת להתמודד עם מכשולים בלתי מוכרים :חתולים רבים מוצאים את מותם כתוצאה ממפגש ראשוני עם מכשולים חדשים ו/או עם בעלי חיים להם לא הורגלו במושבם הקודם: בורות פתוחים, חומרים כימיים, חיות בר, וכו'.
 • מצוקה: הפרדת חתול מחבריו לטריטוריה הישנה וחשיפתו לסביבה חדשה ולא מוכרת, תגרום לתחושה מוגברת של לחץ, חרדה ודיכאון אשר במקרים רבים מובילה למותו של החתול.
 • רעב: החתול המועבר עשוי לסבול מקושי באיתור וציד מזון במקום מושבו החדש, בפרט כאשר עסקינן בחתול אשר הורגל בהאכלה מסודרת ע"י מאכיל ספציפי עמו יצר מערכת יחסי אמון.
 
קישורים רלוונטים לנושא
 

 

1.       הנחיות להאכלת חתולים משוטטים אשר נכתבו על ידי המשרד להגנת הסביבה
 

2.       פסיקת בית משפט במקרה של האכלת חתולים משוטטים בשטח בניין משותף בנהריה
 

3.       מחקר המאגד מחקרים רבים בהיבט האקולוגי והקשר של החתול למיני בעלי חיים אחרים