מחלקת חינוך חרדי בשילוב המחוז החרדי מגישה לציבור הרחב.JPG

 

מספר מוסד מנהל/ת טלפון טלפון פנימי מוכש"ר/פטור מגדר כתובת
1 ביה"ס בנות יוסף גב' עדי קוביוף 058-3251900 08-9150371 בנות יוסף בנות רחוב הרב יורם אברג'יל 1
2 ת"ת בני יוסף ר' יהודה זמיר 052-7172212 08-6326434 בני יוסף בנים רחוב הרב יורם אברג'יל 2
3 ת"ת תשב"ר ר' אדלר עמנואל 052-7156703 08-6453322 פטור בנים רחוב הרב אלישיב 7
4 ת"ת דרכי יושר ר' אהרון ולדשיין 052-7622588 08-6352121 פטור בנים רחוב הרב יורם אברג'יל 4
5 ת"ת בני הישיבות ר' ישראל בקר 055-9759787 053-3148985 חינוך עצמאי בנים רחוב שבט זבולון 10
6 ת"ת חדוות התורה - זכרו ר' בנימין ויזל 052-7158818 08-6459107 פטור בנים רחוב שבט זבולון 10
7 ת"ת סוכת דוד ר' יצחק סילמן 052-7135339 08-9140818 מוכש"ר בנים רחוב שבט יששכר 3
8 ת"ת עץ חיים ר' מאיר אסייג 055-6684447 052-7140457 פטור בנים רחוב האיילון 19
9 ביה"ס בית יעקב גב' בינה דרבקין 052-7653079 08-6908855 חינוך עצמאי בנות רחוב הרב אלישיב 9
10 ביה"ס צופיה גב' דהרי רנת 050-5432177 08-6631789 בנות יוסף בנות רחוב שבט יששכר 3
11 ת"ת מעוז חיים ר' יחזקאל כהן 050-5799787 08-6983869 בני יוסף בנים רחוב שבט זבולון 12
12 ביה"ס שובו גב' מיכל הומינר 052-7623027 052-5707304 חינוך עצמאי בנים/ת רחוב אהרון בן חמו 4
13 ביה"ס בית מנחם גב' שולמית הרטמן 050-9606269 050-9606269 בני יוסף בנים/ת רחוב אהרון לובלין 38
14 ביה"ס פרושים ר' אברהם הולצמן 058-3297790 055-6782986 פטור בנות רחוב הרב יורם אברג'ל 2
15 ת"ת פרושים ר' אפריים רבינוביץ 052-7161194 052-7161194 פטור בנים רחוב שבט יששכר 3
16 ת"ת דרכי שמואל ר' ישראל הימלפרב 054-8468998 053-3120425 פטור בנים רחוב שבט אשר 8
17 ביה"ס דרכי שמואל ר' משה הרציג 050-4155307 053-3120425 פטור בנות רחוב שבט אשר 8
18 ישיבת תומכי תמימים ר' שלום חדד 052-6337484 058-4449770 חינוך עצמאי ישיבה רחוב ישיבת חב"ד 1
19 ישיבת עטרת שלמה ר' שלמה שושן 058-7697999 08-6275454 פטור ישיבה רחוב האיילון 19
20 ישיבת תפארת הלוי ר' מרדכי זר 052-7668807 08-9970199 פטור ישיבה רחוב האיילון 19