טופס בחירת הורים את סוג המסגרת בה ילמד התלמיד

 

טופס ויתור סודיות

 

בקשת הורים לשיבוץ לשנת תשפ"ה

 

הורים רווקים/ פרודים/ גרושים- יש למלא תצהיר עו"ד

 

לבקשת שיבוץ עבור תלמידי חוץ לרשות לוד לחץ כאן 

 

בקשה לדיון בוועדת זכאות ואפיון במועד חריג לשנת הלימודים תשפ"ד - מחוז ממלכתי וממ"ד

 

בקשה לדיון בוועדת זכאות ואפיון במועד חריג לשנת הלימודים תשפ"ד - מחוז חרדי