במקורות מופיע שמה שח היישוב לוד תחת שמות רבים. ריבוי השמות איננו תמיד שיבוש שמה המקורי של העיר, אלא הוא ביטוי לשמה בתקופות שונות בתולדותיה. על אף העובדה שזוהי עיר קדומה, אין יודעים מה פירוש השם לוד.
השם לד נזכר מספר פעמים - וכולם בספרי הכתובים.
לוד - כך, בכתיב מלא, מצוין שמה של העיר בתלמוד.
לידה - כך נקרא המקום בספרי הברית החדשה הכתובים בלועזית
דיוספוליס - השם דיוס פוליס פירושו "עיר האלוקים", והא ניתן למקום במאה השלישית לספירה הנוצרית, ע"י הקיסר ספטימוס סברוס.
גיאורגיופוליס - אגדה נוצרית מספרת, שבשנת 300 לספירה, נולד בלוד גיאורגיוס, שהיה אחר כך לגיונר רומי שקיבל עליו את הנצרות. מתוך: וקרט, אורה, 1977, לוד - גיאוגראפיה היסטורית, הוצאת גומא ועיריית לוד - צ'ריקובר.