שם

כתובת

טלפון

דואר אלקטרוני

מי לוד

אבא הלל סילבר 18

08-9543000

info@mei-lod.co.il

חברה כלכלית לוד

בת שבע 1, בניין 3

076-5391400

office@calcalitlod.co.il

המבואה - המנהלת העירונית להתחדשות

החשמונאים 25  076-5300500  

תפו"ח החברה למתנסים

קפלן 2

08-9153343

tarbutlod1@gmail.com