על פרויקט מהיר לעיר

פרויקט מהיר לעיר, אשר עתיד לשדרג את מערך התחבורה הציבורית בעיר ממשיך להתקדם!
לוד היא אחת מ-17 רשויות שבחרו להצטרף לפרויקט לאומי חשוב זה, במטרה להציב סטנדרט חדש לתחבורה הציבורית במרכז הארץ.
הפרויקט מובל על ידי משרד התחבורה בשיתוף עיריית לוד והחברה הכלכלית לוד ובאמצעות חברת נתיבי איילון.

הפרויקט יצור רשת מטרופולינית רציפה, יעילה ונוחה של צירי העדפה לאוטובוסים בראייה רחבה, הכוללת נתיבי תחבורה ציבורית עם העדפה ברמזורים, סלילת שבילי אופניים, שדרוג המרחב העירוני והצבת תחנות אוטובוס חדשות ומתקדמות

  • יצירת כ-8 ק"מ של נתיבי תחבורה ציבורית ברחבי לוד
  • סלילת כ-2.5 ק"מ של שבילי אופניים ברחבי לוד
  • שדרוג תחנות ההמתנה וסביבתן
  • חידוש ושדרוג תשתיות
  • פיתוח נופי
  • חידוש מדרכות

במסגרת הפרויקט, בוצעו והושלמו עבודות לחידוש החלק הדרומי של רחוב הרצל, אשר הכילו פיתוח המרחב העירוני ברחוב, חידוש המדרכות וריהוט רחוב, חידוש ושדרוג תשתיות, נטיעה של עצים חדשים וסלילה מחדש של הכביש.

ב-7.6.20 החלו עבודות ליצירת נתיב תחבורה ציבורית שמאלי ברחובות החשמל –שד' יוספטל– שד' חטיבת יפתח – שד' דוד המלך. העבודות צפויות להמשך כשלוש שנים.

בחודש ספטמבר 20, צפויות להתחיל עבודות ליצירת נתיב תחבורה ציבורית שמאלי ברחוב הרצל, במקטע בין כיכר הפלמ"ח למבצע יהונתן.

באמצע שנת 2021 צפויות להתחיל עבודות ברחובות אבא הילל, כצנלסון והנשיא.