המבואה לוד המינהלת העירנית להתחדשות

המבואה, המינהלת העירונית להתחדשות, הוקמה כיוזמה של משרד הבינוי והשיכון, עיריית לוד ו-כלכלית לוד, במטרה לקדם תכניות להתחדשות עירונית בלוד.
המבואה פועלת במטרה לסייע לכם תושבי לוד, לספק מידע, לייעץ וללוות, בנושאים של התחדשות עירונית.
 לעדכונים שוטפים מוזמנים להיכנס לאתר המבואה