בעלי עסקים ויזמים יקרים, אנחנו כאן בשבילכם!

עיריית לוד רואה במגוון העסקים הפועלים בעיר מנוף כלכלי ומקור לצמיחתה של העיר.

מתוך כך, מחלקת רישוי עסקים, פועלת לעידוד פתיחת עסקים קטנים כגדולים לרווחת ציבור תושבי העיר והסביבה - זאת בצד הקפדה על עקרונות ותקנים בסטנדרטים גבוהים בכל הנוגע לתנאי איכות הסביבה, התברואה והבטיחות, מניעת מטרדים ושמירה על חזות נעימה של בית העסק וסביבתו.

חזון המחלקה הוא לשפר ולייעל את הליכי הרישוי ולהקל ככל הניתן על בעלי העסקים ועל המעוניינים לפתוח עסקים חדשים, כל זאת, תוך הקפדה על הוראות חוק רישוי עסקים  ומטרותיו.

תחומי  אחריות מחלקת רישוי עסקים

  1. סיוע, הכוונה ותדרוך בהקמת עסקים בעיר.
  2. הכוונה וקבלת רישיון עסק תוך הסבר מפורט על התהליך.
  3. הנפקה רישיון עסק / היתר זמני
  4. חידוש רישיון עסק
  5. בקרה על עסקים בעיר 
  6. מח' רישוי עסקים אחראית על ניהול כלל נושא רישוי עסקים טעוני רישוי על פי חוק רישוי עסקים תשכ"ח – 1968, המגדיר במפורש את העסקים אשר לגביהם חל החוק. 
  7. המחלקה עוסקת בהדרכה, מסירת מידע לאזרחים המעוננים לפתוח עסקים בעיר.
  8. אחריות על הפיקוח התברואתי בעסקים.
  9. המחלקה אחראית על הפעלת תהליך הרישוי.

רישוי עסקים

מנהל/ת המחלקה: בוריס טימין
כתובת: רח' בר כוכבא 2, קומה רביעית
פקס: 08-9279726

בוריס טימין
רישוי עסקים

אורית ירון
מזכירה

קבלת קהל: א' - ד' 8:00-16:30 ה' 8:00-16:00 מענה טלפוני: א'- ה' 08:00-14:00

 מעוניינים לפתוח עסק בלוד?  
 טרם חתימה על חוזה אנו ממליצים לכם לפנות למחלקת רישוי עסקים על מנת לבדוק תנאים מוקדמים לפתיחת העסק.