מח' הגיל הרך מסייעת במתן השתלמויות, הדרכה וליווי למסגרות מוכרות ופרטיות. השתתפות הצוות היא וולנטרית.