התחום אחראי על קידום פעוטות בגיל הרך מלידתם ועד גיל שלש ותיאום עבודת כל הגורמים הפועלים למען הילדים ובני משפחותיהם בעיר, בראייה אינטגרטיבית.

חזון

מתוך האמונה כי היסודות לחייו הבוגרים של הילד נבנים ומעוצבים בגיל הרך, יפעל תחום הגיל הרך לטיפוח הילד, קידום התפתחותו וסיפוק כל צרכיו לצורך מימוש יכולותיו. זאת ע"י בניית סביבה בריאה, בטוחה ומעצימה עבורו ועבור משפחתו, באמצעות מתן שירותים קהילתיים ותכניות חינוכיות-טיפוליות. 
תחום הגיל הרך יפעל תוך קיום דיאלוג מתמיד בין כל הגורמים השותפים והקהילה.  כמו כן,  יפעל מתוך ערכים של כבוד, סובלנות ושיווין ומתוך ראיה רב תרבותית המתחשבת בצרכיה השונים של כל אוכלוסייה.

צוות הגיל הרך

שם

מייל

טל'

תחום

קרן שלום

kerens@lod.muni.il

08-9279869

תכנית "נתיבים להורות", תכנית "אור"

אורלי וורקו orlyv@lod.muni.il 08-9279842

תכנית "ראשית"

גלית בירר

galitb@lod.muni.il

08-9279875

תכנית "ראשית"

טל לינר tall@lod.muni.il

08-9279207

תכנית "ראשית"

ליאת אלומות

taf1.lod@gmail.com

052-3483686

מרכז "הורות וטף"

מירי מלק
מנהלת מחלקת גיל הרך (לידה-גיל 3)