"מכון מנעד" הוקם בשנת 2021 בשירות הפסיכולוגי החינוכי בלוד, מתוך הכרה שיש צורך במחקר ובבניית התערבויות ייחודיות על מנת לתת מענה לאתגרים שאיתם מתמודדים תושבי העיר בכלל ואוכלוסיית הילדים והנוער בפרט. 

המכון רואה חשיבות רבה בהתבוננות אינטגרטיבית שכוללת התייחסות לתהליכים חינוכיים וכן להשפעות של גורמים חברתיים. התבוננות זו נועדה על מנת לתת מענה מעמיק ומדויק לצרכים שעולים מהשטח. בשל כך, במכון פועלים חוקרים מתחום הפסיכולוגיה החינוכית והפסיכולוגיה החברתית.

המכון שם לנגד עיניו את הגברת תחושת החוסן האישי, הארגוני והקהילתי, בראייה רב תרבותית. המכון חותר להעמקת הידע התיאורטי לצד פיתוח התערבויות במסגרות חינוכיות וקהילתיות, תוך הישענות על מודל פרקטיקה מבוססת מחקר. 

המכון מנוהל מקצועית על ידי פסיכולוגים משפ"ח (שירות פסיכולוגי חינוכי) לוד, תוך שיתוף פעולה עם גורמים בקהילה ובאקדמיה בארץ ובחו"ל. שיתוף הפעולה זה תורם לקידום מחקר איכותי ומשמעותי, בהתאם לצרכים שעולים מהשטח. בד בבד, נעשה מאמץ להנגיש את הידע התיאורטי שנצבר לטובת הציבור הרחב, ובמיוחד לאנשי חינוך. המכון מעביר, בין היתר, סדנאות לתלמידים ומורים בעיר.

לפרטים נוספים - menad.lod@gmail.com