המחלקה לביקור סדיר אחראית לאכיפת חוק לימוד חובה ומניעת נשירה של תלמידים, זאת מתוקף הסמכות שניתנה לה על ידי משרד החינוך.

קציני הביקור הסדיר פועלים תוך שיתוף פעולה, מכוח סמכות ''חוק לימוד חובה'' התש''ט 1949, במטרה לדאוג להבטחת מימוש החוק על ידי מניעת נשירת תלמידים והחזרה ושילוב של תלמידים נושרים למעגל הלימודים.
קציני הביקור הסדיר הם עובדי הרשות המקומית. מבחינה מקצועית הם כפופים למחלקה לביקור סדיר במשרד החינוך, ומבחינה מנהלית – לרשות המקומית.

המחלקה ממצה את יתרונות המידע, ההתראה והפיקוח העומדים לרשותה, כדי להבטיח שגורמים במערכת החינוך ושירותי הרווחה העובדים עם תלמידים מתקשים, יפעלו למיצוי מלא של אחריותם, להבטחת הישארות התלמידים בבתי הספר עד תום כיתה י''ב.

עובדי המחלקה פועלים יחד עם כלל הגורמים הטיפוליים בעיר למניעת נשירה. לצד יישומו של החוק, פועלת המחלקה בצד החינוכי-פדגוגי למניעת נשירה, על ידי פיתוח והפעלת תוכניות סיוע חינוכיות בבתי הספר.
המחלקה עורכת במהלך השנה מבצעים לאיתור תלמידים ללא מסגרת לימודית, ופועלת להחזרתם ללימודים סדירים או להפנייתם לגורם טיפולי מסייע תוך מעקב עד גיל 18.

הפעלתם של שני מנגנונים – פיקוח ואכיפה ומנגד טיפול חינוכי וסיוע לימודי, מעצימים את משמעות המושג אחריות הן אצל הגורמים החינוכיים- המנהל, המחנך והיועץ, והן אצל התלמיד ומשפחתו, המוזמנים לקחת אחריות בתנאים המועדפים המוצעים להם.

אסתי ארדיטי-שרון
מנהלת מחלקת ביקור סדיר ומניעת נשירה
08-9279792

עליזה גאלי
מזכירת מחלקת ביקור סדיר ומניעת נשירה
08-9279778
 

כתובת: רח' גולן 1, כניסה אחרונה - קומה עליונה. קבלת קהל: ימים א' - ה' בין השעות 8:00-16:00.