במסגרת החינוך המיוחד קיימת אופציות שונות לשיבוץ:

  • גני עיכוב התפתחותי
  • גני תקשורת
  • כיתות חינוך מיוחד ללקות למידה והפרעות התנהגות
  • כיתות חינוך מיוחד להפרעות תקשורת
  • בתי ספר לחינוך מיוחד לילדים עם הפרעות התנהגות, הפרעות תקשורת, מש"ה, ומגבלות סיעודית.

פריסת מסגרות לחינוך המיוחד בעיר לוד בשנת תשפ"ג:
גני ילדים:

פיקוח  שם הגן  אפיון  כתובת 
ממלכתי  חורש  מיח"א חנה סנש 
ממלכתי  אביב עיכוב  אהרון לובלין 44, גני אביב
ממלכתי אמנון עיכוב  הבשור 10
ממלכתי  אחווה עיכוב איינשטיין 10
ממלכתי  חיטה  עיכוב  חללי אגוז  3 גני אביב
ממלכתי  לוטוס  עיכוב  רותם 24,לוד 
ממלכתי  מרגנית עיכוב  אהרון לובלין 44, גני אביב 
ממלכתי  נועם  עיכוב  אדמונית 20 גני אביב
ממלכתי  נורית עיכוב  אהרון לובלין 44, גני אביב
ממלכתי  אופק-טיפולי תקשורת  הבשור 6 גני אביב
ממלכתי  אקליפטוס-אלוט תקשורת  הבשור 6 גני אביב
ממלכתי  ברקן-אלוט תקשורת  אהרון לובלין 9
ממלכתי  חופית-אלוט תקשורת  אהרון לובלין 9
ממלכתי  יערה-טיפולי תקשורת  איינשטיין 10
ממלכתי  כרמל תקשורת  הבשור 10
ממלכתי  מרווה-טיפולי תקשורת  גני איילון 15
ממלכתי ניצן-טפולי תקשורת  השייטת 1
ממלכתי סייפן-אלוט תקשורת  אהרון לובלין 9
ממלכתי עליה-אלוט תקשורת  רותם 24,  לוד
ממלכתי ענבר  תקשורת  איינשטיין 10
ממלכתי שתילים תקשורת  הרב אברג'ל
ממלכתי  שלדג-טיפולי עיכוב  בית דגן
ממלכתי ערבי איילה עיכוב  אלזהרה
ממלכתי ערבי אשל עיכוב  אלזהרה
ממלכתי ערבי צאלה  עיכוב  אלזהרה
ממלכתי ערבי אלזהראא עיכוב  בר אילן 1 לוד
ממלכתי ערבי תאליה  עיכוב  בר אילן 1 לוד
ממלכתי ערבי לוג'ין תקשורת הרצל 73
ממלכתי ערבי אלוופא תקשורת בר אילן 1 לוד
ממלכתי ערבי טובא  עיכוב מוכשר  הרצל 73
ממלכתי ערבי אלזהראא תקשורת  בר אילן 1 לוד
ממלכתי ערבי תאליה תקשורת  בר אילן 1 לוד 
ממלכתי ערבי לוג'ין תקשורת הרצל 73
ממלכתי ערבי אלוופא מש"ה ערבי בר אילן 1 לוד
ממלכתי דתי שקד  תקשורת הצנחנים 7
ממלכתי דתי אדווה  תקשורת השייטת 1
ממלכתי דתי אלעד  תקשורת אילת 1 גבעת הזיתים
ממלכתי דתי פיקוס תקשורת איינשטיין 10
ממלכתי דתי חמניה תקשורת מוכשר בר אילן 1 לוד
ממלכתי דתי אורית-אלוט תקשורת  אהרון לובלין 9
ממלכתי דתי קשת-טיפולי עיכוב אהרון לובלין 44, גני אביב
ממלכתי  צוהר הלב  עיכוב בר אילן 1 לוד
ממלכתי  צוהר הלב עיכוב הרצל 73
ממלכתי  צוהר הלב תקשורת  בר אילן 1 לוד
ממלכתי  צוהר הלב תקשורת בר אילן 1 לוד
ממלכתי  צוהר הלב  תרשורת  הרצל 73
ממלכתי צוהר הלב  מש"ה בר אילן 1 לוד
חרדי  צוהר הלב עיכוב הצנחנים 7
חרדי  צוהר הלב עיכוב השייטת 1
חרדי  צוהר הלב עיכוב אילת 1 גבעת הזיתים
חרדי  צוהר הלב עיכוב איינשטיין 10
חרדי  צוהר הלב עיכוב תלמים 8 גני אביב
חרדי  צוהר הלב תקשורת  אהרון לובלין 9
חרדי  צוהר הלב תקשורת  אהרון לובלין 44, גני אביב
חרדי  צוהר הלב עיכוב שבט יששכר 3
חרדי  צוהר הלב עיכוב הרב אברג'ל 
חרדי  צוהר הלב עיכוב שבט יששכר 3
חרדי  צוהר הלב עיכוב שבט יששכר 3
חרדי  צוהר הלב עיכוב שייטת 13
חרדי  צוהר הלב עיכוב שבט יששכר 3
חרדי  צוהר הלב עיכוב הרב אברג'ל
חרדי  צוהר הלב תקשורת  הרב אברג'ל
חרדי  צוהר הלב תקשורת  הרב אברג'ל
חרדי  צוהר הלב תקשורת  שבט יששכר 3
חרדי  צוהר הלב תקשורת  הרב אברג'ל
חרדי  צוהר הלב תקשורת  הרב אברג'ל


כיתות חינוך מיוחד:
לקויות למידה/התנהגותי/רגשי
יסודי

פיקוח בית ספר  כתובת 
ממלכתי  מעפילים  
ממלכתי  גני יער  
ממלכתי  ספיר  
ממלכתי  לוי אשכול  
ממלכתי  גני אביב  
ממלכתי  המר   
ממלכתי  אראל  
ממלכתי ערבי אל-רשדיה  
ממלכתי ערבי אל-מנאר   
ממלכתי ערבי אל-ארזי  
ממלכתי ערבי אל-זהרה   
ממלכתי דתי ביכורים  
ממלכתי דתי רמב"ם  
ממלכתי דתי נועם נריה  
ממלכתי דתי נועם רז   
ממלכתי דתי נועם המאירי  
חרדי  רשב"י-בנות יוסף  

תקשורת – יסודי

כתובת  בית ספר  פיקוח
  ספיר ממלכתי 
  המר  ממלכתי 
  הראל  ממלכתי 
  לוי אשכול ממלכתי 
  נווה שלום  ממלכתי ערבי 
  רמב"ם ממלכתי דתי

 

לקויות למידה/התנהגותי/רגשי
חטיבת ביניים- תיכון

כתובת  בית הספר  פיקוח
  דרכא ממלכתי
  דאר אל חכמה ממלכתי ערבי
  אוורט להנדסה ומדעים ממלכתי ערבי
  עמנואל ממלכתי דתי
  אלישיב ממלכתי דתי

 

תקשורת
חטיבת ביניים – תיכון

פיקוח בית ספר  כתובת 
ממלכתי  דרכא  
ממלכתי ערבי דאר אל חכמא  
ממלכתי דתי אלישיב  

 

בתי ספר לחינוך מיוחד (כוללני)

פיקוח  בית הספר  אפיון  כתובת 
ממלכתי  דקל ASD פנקס 5 לוד
ממלכתי  נטעים הפרעות התנהגות הרב אפריאט 3
ממלכתי  רימון  מוגבלות שכלת  אליעזר קפלן לוד
ממלכתי  תווים ASD שייטת 4 לוד
חרדי חוכמת הלב ASD אהרון הן חמו 3 לוד