במערכת החינוך העל יסודי בלוד, לומדים תלמידים בבתי ספר במגוון זרמי החינוך. בתי הספר העל יסודיים מטפחים את החינוך הערכי ואת המעורבות ההדדית הכרטיס. הם מהווים רשת של הזדמנויות למידה , המובילים כל אחד ואחת למימוש יכולותיו לטובתו ולטובת הקהילה והחברה.

הערכים המובילים את בתי הספר הם: מצוינות, שוויון הזדמנויות ובחירה. בתי הספר בעיר יוצרים סביבה מטפחת תרבות של מצוינות המעודדת אהבת למידה, יצירתיות, הגשמה עצמית וסולידריות חברתית, תוך חתירה מתמדת להתפתחות והתקדמות.

מטרות עיקריות

  • פיתוח מנגנונים המאפשרים טיפוח מצוינות והצטיינות של התלמידים, המורים והמוסד.
  • הטמעת תפיסת עולם לפיה מצוינות היא תרבות ותפיסת חיים המטפחת נטיות, יכולות קוגניטיביות וערכים, ומקדמת את תחושות המסוגלות והערך העצמי של כל תלמיד ותלמידה.
  • מניעת נשירה ממערכת החינוך, ומתן מענה לכל תלמיד ותלמידה על פי צורכיהם.
  • צמצום פערים לימודיים וקידום הישגים לימודיים – שוויון הזדמנויות.
  • פיתוח מצוינות בתחום המנהיגות והמעורבות החברתית קהילתית.
  • טיפוח אקלים חינוכי בטוח ומיטבי בבתי הספר.
  • הטמעת חינוך ערכי ברבדים השונים בבתי הספר (הפדגוגי, החינוכי והחברתי) ובחיי היום-יום.

שלום עזרן
מנהל אגף החינוך