לימודי חוץ לתושבי העיר לוד

תושבי לוד אשר יוצאים ללמוד מחוץ לעיר, עליהם להגיש בקשה לאישור התחייבות לאגרת חוץ ממחלקת חינוך יסודי, וזאת עד לתאריך 31.7 לאותה שנה.
לאחר תאריך זה האישור שיינתן יהיה ללא התחייבות הרשות לתשלום אגרת חוץ.

תושבי חוץ המבקשים ללמוד בעיר לוד

תלמידים המבקשים ללמוד בעיר לוד ואינם תושבי העיר, עליהם להמציא אישור לימודי חוץ עם התחייבות לתשלום אגרת חוץ מהרשות בה מתגוררים.
במידה והאישור הוא ללא התחייבות יש לשלם אגרת חוץ לעיריית לוד.
רק לאחר מכן ניתן להמשיך בהליך הרישום בבתי הספר.