מתי?

הרישום לבתי הספר על פי חוק חינוך חובה לשנת הלימודים תשפ"ה יחל ביום חמישי א' בשבט תשפ"ד 11.1.24 עד ליום רביעי כ"א בשבט תשפ"ד 31.1.24.

للانتقال إلى اللغة العربية -  انقر هنا 

 

היכן נרשמים?

לתשומת ליבכם, הרישום יתבצע באופן מקוון כאן

 

גילאי רישום:

חובת הרישום חלה על פי חוק לימוד חובה על כל ילדה שנולדו בין התאריכים י"ד טבת תשע"ח 1.1.2018 -כ"ג טבת תשע"ט 31.12.2018 .

 

תושב חדש:

על מנת לבצע רישום למוסדות החינוך בעיר עליכם להצטייד בטפסים הבאים:

1. צילום ת.ז. + ספח מלא של שני ההורים עם כתובת בלוד .

2. צילום חוזה שכירות/ רכישה בעיר לוד עם תאריך כניסה לדירה.

3. ביטול רישום מהרשות המקומית ממנה הגעתם .
 

במידה וההורים גרושים פרודים רווקים, יש לצרף להליך הרישום תצהיר עו"ד חתום.

טופס תצהיר עו"ד באתר עיריית לוד – אגף החינוך.

 

תושב אשר מתגורר אצל המשפחה:

יש להציג ספח ת"ז מעודכן בכתובת המשפחה .

 

לימודי חוץ לתושבי העיר לוד:

תושבי לוד אשר יוצאים ללמוד מחוץ לעיר, עליהם להגיש בקשה לאישור התחייבות לאגרת חוץ ממחלקת חינוך יסודי, וזאת עד לתאריך 31.7 לאותה שנה.

לאחר תאריך זה האישור שיינתן יהיה ללא התחייבות הרשות לתשלום אגרת חוץ.

 

תושבי חוץ המבקשים ללמוד בעיר לוד:
רישומם מתבצע אך ורק דרך מחלקת בתי הספר ברשות.

תלמידים המבקשים ללמוד בעיר לוד ואינם תושבי העיר, עליהם להציג אישור לימודי חוץ עם התחייבות לתשלום אגרת חוץ מהרשות בה מתגוררים.

במידה והאישור הוא ללא התחייבות יש לשלם אגרת חוץ לעיריית לוד.

רק לאחר מכן ניתן להמשיך בהליך הרישום בבתי הספר.

 

פרטי תקשורת:

מענה טלפוני מחלקת בתי הספר היסודי

בטלפונים:  08-9279772 / 073-2269227

באמצעות הדוא"ל: yesodi@lod.muni.il.

 

רישום ילדים באזורי הרישום של ביה"ס:

סדרי הרישום, רשימת בתיה"ס, אזורי הרישום והרחובות, פורסמו במודעות הרישום.

 

בקשות העברה:

כאמור, השיבוץ לבתי הספר הינו לפי אזורי רישום, הורה המעוניין בבית ספר שאינו באזור מגוריו יגיש בקשת העברה מקוונת במקום הייעודי בהליך הרישום.
בקשות העברה ידונו בוועדות העברה שיתקיימו במהלך החודשים מרץ – אפריל.

 

לידיעתכם!

הרישום אינו מחייב את הרשות המקומית לקבל את הילד/ה לבית ספר המבוקש. הרישום יהיה בר תוקף רק לאחר קבלת אישור בכתב מהרשות, האישור ישלח לביתכם. רישום לאחר מועד הרישום ייעשה על בסיס מקומות פנויים בלבד - גם בשלב הערעורים!