חזון אגף החינוך

מתן מענה חינוכי-ערכי למכלול הצרכים של האוכלוסייה, בהתחשב בשונות הייחודית לעיר לוד.
האגף פועל להעצמת מנהיגות חינוכית וסגלי חינוך, תוך טיפוח דיאלוג מכבד ואישי בקשר מורה-תלמיד, ויצירת סביבות למידה ייחודיות המזמנות הוראה יצירתית ומפעילה. במסגרת זו, האגף מעודד ויוזם תוכניות ייחודיות ויוזמות חינוכיות שונות, בהן תכניות למיצוי ומצוינות, תכניות המטפחות מעורבות ותרומה לקהילה ותכניות לימודיות בהלימה לנושא המרכזי היישובי. האגף מקדם פדגוגיה חדשנית בתחומי מדע טכנולוגיה ותקשוב, ומספק מענה ייחודי ומותאם לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים. האגף מאפשר לתלמיד ולמשפחה שירותי העשרה, תגבור, אבחון, יעוץ וטיפול מותאם.

פעילות האגף משקפת את החזון החינוכי ומביאה למימושו באמצעות תכניות רב שנתיות ובהלימה לתוכניות משרד החינוך. מערכת החינוך מוכוונת לחזון זה ופועלת למימושו תוך שיתוף פעולה ואיגום משאבים של כל גורמי החינוך הפורמליים בעיר. 

 
 

אגף החינוך

מנהל/ת המחלקה: שלום עזרן
כתובת: בר כוכבא 2
פקס: 08-9279007

אמיתי אוחיון
מנהל המחלקה לחינוך חרדי

שלום עזרן
מנהל אגף החינוך

צביה זיו
מזכירת אגף חינוך

שרה כהן
מנהלת מח' חינוך מיוחד

לימור אברג'יל
מזכירת מח' חינוך מיוחד

נחמי זלמנוב
מנהלת מח' חינוך יסודי

ספיר חגאי
מזכירת מח' חינוך יסודי

אלישבע בן נון
פקידת רישום ושיבוץ בתי ספר יסודיים

איילה ליכטשיין
מנהלת מח' גני ילדים

אורנית זוזוט
מזכירת מח' גני ילדים

אהרון משה
אחראי רישום ושיבוץ לגני ילדים

מירי משאלי
אחראית סייעות בגנים

מנאל חאסקיה
מנהלת חינוך ערבי

חגית קווה
מנהלת מחלקת פרויקטים

אודל אוזנה
מזכירת תוכנית ניצנים

משה דדיה
צוות הסעות

מיכל לזמי
מזכירת אגף הסעות, אחראית הנגשה טכנולוגית וסייעות רפואיות

יונית סיבוני
מנהלת לשכת מנהל אגף החינוך ומנהלת מח' רווחה חינוכית ומועדוניות

ליז שטרית
מנהלת תוכנית ניצנים בגני ילדים

ליאת בן משה
מנהלת המחלקה לקידום נוער

שני סמדג'ה
יחידת הנוער

אסתי ארדיטי-שרון
מנהלת מחלקת ביקור סדיר ומניעת נשירה

עליזה גאלי
מזכירת מחלקת ביקור סדיר ומניעת נשירה

הדס שוורץ
מנהלת השירות הפסיכולוגי

מרים אלדעאדלה
מזכירת השירות הפסיכולוגי

שיינא עזרא
רכזת וועדות זכאות ואפיון

פניות הציבור