דיווח ייצוג הולם לפי החוק

יוצאי אתיופיה – 45
עדה דרוזית – 0
עובדים מהמגזר הערבי – 177
עובדים עולים חדשים – 12
עובדים חרדים – 104

בכירים בעיריית לוד בחלוקה מגדרית

נשים – 54
גברים – 61
סה"כ – 115

דוח שכר ממוצע בעיריית לוד