ועדות חובה

 

תפקיד

שם

1

יו"ר הועדה

יאיר רביבו רה"ע

 

מ"מ ראשון

רפי קטשוילי

 

מ"מ שני

גיל חדד

2

חבר

עמיחי לנגפלד/ יוסף חיים הרוש (מ"מ)

3

חבר

אלוירה קוליחמן / אריה לוי (מ"מ)

4

חבר

רפי יקותיאל

5

חבר

מאיר אסולין

6

חבר

עמרי סער

7

חבר נציג האופוזיציה

ג'מאל אבו סיאם/ מ"מ פרג' אבן פרג'

 

תפקיד

שם

1

יו"ר הועדה

יאיר רביבו  רה"ע/יוסי הרוש מ"מ

2

חבר

גיל חדד

3

חבר

אליהו סער

4

חבר

עמרי סער

5

חבר

אמיל חדד

7

חבר

רפי קטשוילי

8

חבר

עמיחי יהושע לנגפלד

9

חבר

אלוירה קוליחמן

10

חבר

אריה לוי

11

חבר

רפי יקותיאל

12

חבר

מאיר אסולין

13

 

חבר נציגי אופוזיציה

פרג' אבן פרג

14

עבד אזברגה

 

פידא שחאדה

 

תפקיד

שם

1

יו"ר הועדה

גיל חדד/ מ"מ מאיר אסולין

2

חבר

אלמז יאלי פנטה מ"מ יוסי הרוש

3

חבר

רפי קטאשוילי

4

חבר נציג  אופוזיציה

עבד אזברגה

 

 

תפקיד

שם

1

יו"ר הועדה

פידא שחאדה

2

חבר

אלמז יאלי פנטה

 

תפקיד

שם

1

יו"ר הועדה

יוסף חיים הרוש

2

חבר

אלוירה קוליחמן

3

חבר

אמיל חדד

4

חבר

עמרי סער

5

חבר נציגי אופוזיציה

אקרם סקאלה, פידא שחאדה

6

חבר

מנכ"ל אהרון אטיאס

7

חבר

אורלי דהן

8

חבר

גל גבריאל

9

חבר

אלי דיין נציג ביטחון

10

חבר

אבנר יוסף יועמ"ש

11

חבר

שלום עזרן נציג חינוך

12

חבר

מת"ח / סמת"ח נציג בט"פ

13

חבר

איתן לוי

14

חבר

אלחנן לוברבום

15

חבר

מאיר ליוש

16

חבר

דן רפאלי

17

חבר

איציק עובדיה

 

תפקיד

שם

1

יו"ר הועדה

יוסף חיים הרוש

2

חבר

אלוירה קוליחמן

3

חבר

אמיל חדד

4

חבר

עמרי סער

5

חבר נציגי אופוזיציה

אקרם סקאלה, פידא שחאדה

6

חבר

מנכ"ל אהרון אטיאס

7

חבר

אורלי דהן

8

חבר

גל גבריאל

9

חבר

אלי דיין נציג ביטחון

10

חבר

אבנר יוסף יועמ"ש

11

חבר

שלום עזרן נציג חינוך

12

חבר

מת"ח / סמת"ח נציג בט"פ

13

חבר

איתן לוי

14

חבר

אלחנן לוברבום

15

חבר

מאיר ליוש

16

חבר

דן רפאלי

17

חבר

איציק עובדיה

 

תפקיד

שם

1

יו"ר הועדה

יאיר רביבו רה"ע

2

חבר

יוסף חיים הרוש

3

חבר

רפי קטאשוילי

4

חבר (נציג אופוזיציה)

פרג' אבן פרג'

5

חבר

מנכ"ל אהרון אטיאס

6

חבר

אלי דיין ביטחון

 

תפקיד

שם

1

יו"ר

אריה לוי

2

חבר

מאיר אסולין

4

חבר (נציג אופוזיציה)

מוחמד אבו שריקי

5

חבר

ציון הדר גזבר

6

משקיף

אורלי דהן מנהלת אגף רווחה

7

חבר

רחל אלבז יועמ"ש

8

משקיף

רקפת סלע מנהלת מח' הכנסות

 

תפקיד

שם

1

יו"ר הועדה

יאיר רביבו רה"ע / יוסי הרוש מ"מ

2

חבר

רפי יקותיאל

3

חבר

מאיר אסולין

4

חבר

עמרי סער

5

חבר (נציג אופוזיציה)

עבד אזברגה

6

חבר (נציג אופוזיציה)

ג'מאל אבו סיאם

7

חבר

אבי סרוסי יו"ר נציג ועד הורים עירוני

8

חבר

מלי פרץ מנהלת בי"ס יסודי

9

חבר

חנה מסטרוב מנהלת בי"ס יסודי

11

חבר

אביבה חג'ג'  נציג הורים עירוני

12

חבר

גאולה סתי / שירין חפי / הרב פנחס - נציגי על יסודי

13

חבר

מרים דקל נציגת ציבור

 

חבר

נתנאל קנון

 

תפקיד

שם

1

יו"ר הועדה

יאיר רביבו רה"ע / יוסי הרוש מ"מ

2

חבר

רפי יקותיאל

3

חבר

מאיר אסולין

4

חבר

עמרי סער

5

חבר (נציג אופוזיציה)

עבד אזברגה

6

חבר

שלום עזרן מנהל אגף חינוך

7

חבר

אורלי דהן מנהלת אגף רווחה

8

חבר

אבי סרוסי יו"ר נציג ועד הורים עירוני

9

חבר

מלי פרץ מנהלת בי"ס יסודי

11

חבר

חנה מסטרוב מנהלת בי"ס יסודי

12

חבר

אביבה חג'ג'  נציג הורים עירוני

13

חבר

גאולה סתי / שירין חפי / הרב פנחס - נציגי על יסודי

14

חבר

מרים דקל נציגת ציבור

15

חבר

נתנאל קנון

 

תפקיד

שם

1

יו"ר

רפי יקותיאל

2

חבר

יוסי הרוש

3

חבר (נציג אופוזיציה)

פידא שחאדה

4

חבר (נציג אופוזיציה)

ג'מאל אבו סיאם

5

חבר

עובד בכיר אחראי לתחום איכות הסביבה

6

חבר

נציג שר להגנת הסביבה

 

תפקיד

שם

1

יו"ר

אלמז יאלי פנטה

2

חבר

רפי יקותיאל

3

חבר

מאיר אסולין

4

חבר

אמיל חדד

5

חבר (נציג אופוזיציה)

פידא שחאדה

6

חבר

שלום עזרן

7

חבר

שלומי אוחיון

8

חבר

איתן לוי

9

חבר

אנואר אלחטיב מנהל בית ספר

10

חבר

מאזן חמאדה

11

חבר

אורלי דהן

 

תפקיד

שם

1

יו"ר הועדה

אלוירה קוליחמן

2

חבר

אלמז יאלי פנטה

3

חבר

רפי קטשוילי

5

חבר

שלום עזרן

6

חבר

אורלי דהן

7

חבר

מולועלם טמייט

8

חבר

ויקטור וינוקור

 

תפקיד

שם

1

יו"ר הועדה

יאיר רביבו רה"ע

2

חבר

יוסף חיים הרוש

3

חבר

אריה לוי

4

חבר

אליהו סער

5

חבר (נציג אופוזיציה)

אקרם סקאלה

6

חבר

גיל חדד

7

משקיף

יוסי לונדין

8

חבר

אסתר יצחקי

9

משקיף

גבי זרוק

 

תפקיד

שם

1

יו"ר הועדה

יאיר רביבו רה"ע

2

חבר

יוסף חיים הרוש

3

חבר

אריה לוי

4

חבר

אליהו סער

5

חבר (נציג אופוזיציה)

אקרם סקאלה

6

חבר

גיל חדד

7

משקיף

יוסי לונדין

8

חבר

אסתר יצחקי

9

משקיף

גבי זרוק

 

תפקיד

שם

1

יו"ר הועדה

יאיר רביבו/ יוסי הרוש מ"מ

2

חבר

עמיחי יהושע לנגפלד

3

חבר (נציג אופוזיציה)

מוחמד אבו שריקי

4

חבר

יאיר ליברמן

5

חבר

און אורן אדריכל העיר

 

 

תפקיד

שם

1

יו"ר הועדה

יאיר רביבו/ יוסי הרוש מ"מ

2

חבר

עמיחי יהושע לנגפלד

3

חבר (נציג אופוזיציה)

מוחמד אבו שריקי

4

חבר

יאיר ליברמן

5

חבר

און אורן אדריכל העיר

 

 

תפקיד

שם

1

יו"ר הועדה

יאיר רביבו רה"ע

2

חבר

רפי קטשוילי

3

חבר

אלוירה קוליחמן

4

חבר (נציג אופוזיציה)

ג'מאל אבו סיאם

5

חבר (נציג אופוזיציה)

פידא שחאדה

6

מנכ"ל

אהרון אטיאס

7

מהנדסת העיר

גל גבריאל

8

מנהל אגף חינוך

שלום עזרן

10

מנהלת מטה בטיחות

שלי שמחוני

11

מנהל מח' תנועה

פיני ישראלי

12

נציג שר התחבורה

גולן ירמיהו

13

מנהל מחוז הרלב"ד

נתי הרלב

14

קרן לוד

לליב סנדר

15

נציג ציבור

אביבה חג'ג'

16

מנהל רובע

קובי הרוש

17

מנהל רובע

דודו לומרמן

18

נציג השר לבט"פ

דודי צאולקר – משטרת לוד