מועצת העיר ה- 15 

 

ישיבת מועצה מס' 3 (שלא מן המניין) שהתקיימה ביום שלישי, כ"ט בניסן, 7.5.24 בשעה 18:00
 

 

 

ישיבת מועצה מס' 2 (שלא מן המניין) שהתקיימה ביום שלישי, ט"ז אדר ב' ה'תשפ"ד, 26/3/2024 בשעה 18:00 

 

 

ישיבת מועצה חגיגית מס' 1 (שלא מן המניין) שהתקיימה ביום שלישי, ט' אדר ב' ה'תשפ"ד, 19/3/2024 בשעה 18:00