ניסים רז
מנהל אגף תברואה וגינון
08-9279632

רחוב מודיעין 1

 

מידע לתושבי לוד בנושא כריתות עצים

  • כל עץ בוגר בישראל הוא אילן מוגן עפ"י חוק.
  • עץ בוגר מוגדר כעץ בגובה 130 ס"מ שקוטרו הוא לפחות 10 ס"מ.
  • אילן מוגן על פי חוק בקרקע פרטית וגם בקרקע ציבורית.
  • כל כריתה או העתקה של אילן מוגן טעונה ברישיון מפקיד היערות האזורי.
  • כל כריתה או העתקה של אילן מוגן ללא רישיון מפקיד היערות הינה עבירה פלילית.

תושבי העיר לוד מתבקשים לא לכרות עצים ללא אישור ותיאום מול משרד החקלאות.

כל תושב המעוניין לבצע כריתההעתקה של אילן מוגן צריך לפעול על פי ההנחיות הבאות

  1. תושבים המעוניינים לכרות עצים נדרשים למלא טופס בקשה לרישיון כריתה / העתקה. הטפסים נמצאים בקישור המצורף באתר פקיד היערות של משרד החקלאות.
  2. לאחר מילוי הטפסים יש לשלוח אותם, בצירוף תמונות העץ (לפחות 2 תמונות ברורות לכל עץ), למח' גנים ונוף בעיריית לוד למייל log_nisimr@lod.muni.il.
  3. לאחר שהתקבלה חתימה של הגורם האחראי על האילנות בעירייה, יש להמשיך את הטיפול מול פקיד יערות מחוז שפלה, הגברת הילה זיסר, מאגף יער ואילנות במשרד החקלאות במייל Hillazi@moag.gov.il.
  4. במידה והתקבל רישיון כריתה, יש לפעול לפיו ולהציגו לבקשת פקח עירוני במידה ונדרש לכך.
  5. תושב הרואה פעולה שיש לה משמעות של כריתת עץ – חיתוך גזע מרכזי, בלי הותרת ענפים עיקריים, פעולה היכולה לגרום למות עץ כמו ריסוס, הרעלה חיתוך שורשים, בניה בתחום צמרת העץ ועקירה מחויב לדווח על כך למוקד העירוני 106 לוד.

תושבים המעוניינים לערער על בקשות הכריתה יעשו זאת במהלך 14 ימים מהפרסום באתר משרד החקלאות ופיתוח הכפר בקישור הבא.
ערר על החלטת פקיד היערות המוסמך ברשות המקומית יש להגיש לפקיד היערות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר: טלפון: 03-9485938, פקס: 03-9485526, דוא"ל: trees@moag.gov.il.
מידע נוסף קיים באתר פקיד היערות.

ניסים רז
מנהל אגף תברואה וגינון