נכון לשנת 2022, שטחי הגינון בלוד עומדים על כ- 600 דונם מתוכם כ- 316 שטחים ירוקים המהווים 53% מהעיר.