בשנת 2019, נערך בלוד סקר טבע עירוני מקיף, בהובלת היחידה לאיכות הסביבה של העירייה, בביצוע של החברה להגנת הטבע ובתמיכת המשרד להגנת הסביבה.

בפעילות זו נסקרו 17 אתרי טבע בעיר ביותר מ 30% משטח העיר. כן הוצגו מינים ייחודיים שישנם בעיר ומינים בסכנת הכחדה בארץ אשר מצליחים להתקיים ברחבי העיר לוד, בהם שרוכנית החוף, מין אדום בסכנת הכחדה שנמצא בנקודת איתור חדשה בלוד.


העיר לוד מאופיינת בבריכות חורף רבות עם כל המגוון העשיר שהם מקיימות, המאופיינת גם במרבדי פריחה ייחודיים ובצמחיית כתלים נדירה.


תוצרי הסקר חשובים מאוד לאור הפיתוח והצמיחה של העיר, והם ישמשו בתכנון בניה לצד שמירה על ערכי הטבע המגוון בעיר לצד הנגשת האתרים לתושבים.


כחלק מההנגשה והחשיפה של הטבע בעיר, הועלתה "מפה אינטראקטיבית" שמציגה את כל האתרים, מה נמצא איפה, ואת המידע והידע עבור כל ממצא ואתר בעיר.
ניתן גם לצפות במסמך המסכם של הסקר שמציג ממצאים, מסקנות והמלצות לשמירת הטבע הקיים ולהזמנת טבע חדש ללוד.

 

*חדש!* רוצים ללמוד על הטבע בלוד וליהנות בדרך? שחקו ב: "טבע עירוני בלוד- המשחק!".