בשנים האחרונות גוברת המודעות בארץ לחשיבותם של שטחים ציבוריים פתוחים (שצ"פ) ושטחי טבע בעיר במיוחד באזורים עירוניים צפופים. שטחים ציבוריים פתוחים הם מפתח לשיפור איכות החיים העירונית ותורמים לרווחת הציבור. המשרד להגנת הסביבה שותף בהכנת סקרי טבע עירוני, המהווים בסיס לתכנון לשמירה על אתרי טבע ערכיים בעיר במסגרת תכניות המתאר העירוניות.

 

סקרי טבע עירוני מתבצעים בשיתוף אקולוגים ומומחים בשטח השיפוט של רשויות מוניציפליות, על מנת לבחון את המצב הקיים של אתרי הטבע העירוני והשטחים הפתוחים שבגבולות הרשות.


בשנה וחצי האחרונות, נערך בלוד סקר טבע עירוני מקיף, בהובלת היחידה לאיכות הסביבה של העירייה, בביצוע של החברה להגנת הטבע ובתמיכת המשרד להגנת הסביבה.


במהלך הסקר מתבצע איתור, אפיון, סיווג ומיפוי של תשתיות הטבע בעיר. לאחר מכן המידע מסודר ומונגש למקבלי ההחלטות ולציבור. 


החודש הגיע הסקר לסיומו והוצגו בו הממצאים המגוונים שיש בעיר, מיני צמחים, חרקים, זוחלים, ציפורים וחי.

 

בפעילות זו נסקרו 17 אתרי טבע בעיר ביותר מ 30% משטח העיר. כן הוצגו מינים ייחודיים שישנם בעיר ומינים בסכנת הכחדה בארץ אשר מצליחים להתקיים ברחבי העיר לוד, בהם שרוכנית החוף, מין אדום בסכנת הכחדה שנמצא בנקודת איתור חדשה בלוד.


העיר לוד מאופיינת בבריכות חורף רבות עם כל המגוון העשיר שהם מקיימות, המאופיינת גם במרבדי פריחה ייחודיים ובצמחיית כתלים נדירה.


תוצרי הסקר חשובים מאוד לאור הפיתוח והצמיחה של העיר, והם ישמשו בתכנון בניה לצד שמירה על ערכי הטבע המגוון בעיר לצד הנגשת האתרים לתושבים.


כחלק מההנגשה והחשיפה של הטבע בעיר תעלה בקרוב לאתר העירייה "מפה אינטראקטיבית" אשר תציג את כל האתרים, מה נמצא איפה, ואת המידע והידע עבור כל ממצא ואתר בעיר. כמו כן יעלה פרסום המזמין את התושבים לסיור באתרים בהם ייחשפו למגוון העשיר הקיים בעיר.


בוועדה המסכמת לקחו חלק: מנכ"ל העירייה, מנהלי אגפים שונים (תפעול, חינוך, הנדסה, אדריכלית) ומנהלי מחלקות שונות בעירייה, כולל נציגים מהמשרד להגנת הסביבה והחברה להגנת הטבע.

 

מנכ"ל העירייה אהרון אטיאס: "מפתיע לראות את כל המגוון הזה אצלנו בעיר, אני מבקש מכולם לקחת את ממצאי הסקר ולשמר אותם, כבסיס שימושי לתכנון עירוני בר-קיימא, התומך בשמירת הטבע והמגוון הביולוגי, למען הקהילה ורווחת הציבור, בריאות וחינוך סביבתי".