עיריית לוד בשיתוף המשרד להגנת הסביבה מזמינים קבוצות להציע יוזמות בתחומי הקיימות, הסביבה והקהילה בלוד הקבוצות הזוכות, יזכו למענק כספי למימוש היוזמה והפרויקט שהגישו במהלך 2022-2023.

תנאי סף להגשת היוזמות

  • היוזמה תוגש על ידי קבוצה שקיימת יותר מ-3 שנים
  • יוזמה חדשה שלא תוקצבה בעבר על ידי העירייה
  • על היוזמה לכלול היבטים פיזיים וקהילתיים מתחומי הסביבה והקיימות

כל קבוצה מגישה חייבת לתאם פגישת ייעוץ עם עדן שמעון, מנהל היחידה לאיכות הסביבה, לפני הגשת טפסי הבקשה.
את הבקשות נא לשלוח ליחידה לאיכות סביבה עד ה- 18 לספטמבר 2022 לדוא״ל: edens@lod.muni.il.

על כל קבוצה לעיין בחומרים הנלווים הבאים

רק פניות שעומדות בתנאי הסף תועברנה לשיפוט הוועדה.
חובה לתאם פגישת ייעוץ לפני הגשת טפסי הבקשה. לפרטים נוספים ולתיאום:

עדן שמעון
מנהל היחידה לאיכות סביבה
08-9279642