קרינה סלולארית

המשרד להגנת הסביבה מבצע בדיקות תקופתיות קבועות לכל אנטנה סלולארית אשר מוצבת בעיר לוד.

רשת תקשורת סלולרית היא אחת מתשתיות התקשורת במדינה. רשת תקשורת זו היא אלחוטית ומבוססת על שידור בגלי רדיו. גלים אלקטרומגנטיים אשר מתפשטים ממקור השידור (אנטנה) במרחב, נקלטים על ידי מכשיר טלפון נייד. מכשיר הטלפון הנייד ממיר את הגל האלקטרומגנטי לאותות קול ומאפשר תקשורת. כמו כן מכשיר הטלפון הנייד ממיר את אותות הקול לגל אלקטרומגנטי אשר משודר דרך האנטנה למרחב. ​

רעש

היחידה הסביבתית מבצעת מדידות רעש מעסקים, אזורי תעשיה ומוסדות ציבור.
*במקרים של מפגעי רעש ממקורות אחרים יש לפנות ל- מוקד העירוני בטלפון 106 או למשטרת ישראל.

בקרה על תעשיות

היחידה הסביבתית פועלת לבקרה ופיקוח על תעשיות בעיר, בנושאים הבאים:

  • שפכים - היחידה הסביבתית מבצעת ניטור ובקרה שוטפים של שפכי תעשייה. כמו כן, במקרים של טיפול לקוי בשפכי התעשיה, היחידה פועלת לאכיפה והפעלת הגורמים המטפלים בהתאם.
  • בקרה על תוצאות ניטור פליטות מתעשייה אשר מבוצעות על ידי המשרד להגנת הסביבה.
  • רעש – ביצוע מדידות רעש למניעת מפגעים.
  • מעקב אחר רישיונות והיתרים לעוסקים בחומרים מסוכנים.