הגשת הבקשה לתמיכה בעמותות הפועלות בעיר לוד סגורה להגשה!