שם הטופס קישור
טופס בקשה לעיון בתיק בנין לחץ כאן למילוי טופס מקוון
טופס הגשת בקשה לקידום תמ"א 38 במבנה מגורים לחץ כאן למילוי טופס מקוון
טופס בקשה להקצאת קרקע/מבנה לחץ כאן למילוי טופס מקוון
טופס בקשה להצבת וסימון פסי האטה ברחוב לחץ כאן למילוי טופס מקוון

הנחיות בניה ירוקה מומלצות ונדרשות