שם

טופס מקוון

לזימון תור למחלקת הכנסות  

 לחץ כאן

לתשלום ארנונה 

לחץ כאן

לתשלום שילוט  

לחץ כאן

לתשלום עסקים  

לחץ כאן

טופס העברת בעלות על כלב
 
לחץ כאן למילוי טופס מקוון

לתשלום דוחות חנייה, ערעורים ותו חנייה   

לחץ כאן 

למעבר לטופסי תאגיד מי לוד  

לחץ כאן

בקשה להנחה בהתאם לקריטריונים 

לחץ כאן למילוי טופס מקוון

בקשה להנחה מארנונה (מבחן הכנסה)

לחץ כאן למילוי טופס מקוון 

בקשה לפטור בגין נכס הרוס / בשיפוצים 

לחץ כאן למילוי טופס מקוון

בקשה לפטור נכס ריק

לחץ כאן למילוי טופס מקוון

בקשה לקבלת תעודה לרשם המקרקעין (טאבו) על העדר חובות לעירייה

לחץ כאן למילוי טופס מקוון

הארכת תוקף לאישור על העדר חובות לעירייה

לחץ כאן למילוי טופס מקוון

עדכון הוראת קבע - לחץ כאן למילוי טופס מקוון

לחץ כאן למילוי טופס מקוון

 טופס כללי ארנונה - לחץ כאן למילוי טופס מקוון 

לחץ כאן למילוי טופס מקוון

 בקשה להחזר זכות בארנונה 

 לחץ כאן למילוי טופס מקוון

טופס שינוי משלמים בעלות/שכירות (בקשה לחילופי מחזיקים בארנונה)

מקוון