שירותים
בקליק

שירותים בקליק

טפסים

טפסים לשירותכם

ארנונה ומיסים

בקשה להנחה בהתאם לקריטריונים 
בקשה להנחה מארנונה (מבחן הכנסה) 
בקשה לפטור בגין נכס הרוס / בשיפוצים 
בקשה לפטור נכס ריק 
בקשה לאישור טאבו / אישור לצורך מתן משכנתא 
עדכון הוראת קבע 
טופס כללי ארנונה 
בקשה להחזר זכות בארנונה
אישור לרשם מקרקעין (טאבו)
תצהיר בקשה לפטור מתשלום היטל השבחה
טופס שינוי משלמים בעלות/שכירות (בקשה לחילופי מחזיקים בארנונה)

מלגות (בעקבות משבר הקורונה ניתנה הארכה לבקשת המלגות עד ה1.6)
טופס בקשת מלגה - עיריית לוד - לשנה"ל תש"פ - לימודי הנדסאי 
טופס בקשת מלגה - עיריית לוד - לשנה"ל תש"פ - תואר ראשון / שני 
טופס בקשת מלגה עיריית לוד - לשנה"ל תש"פ  - יורה יורה / דיינות
מלגת רוטרי

הנדסה
טופס בקשה לעיון בתיק בנין 

טופס הגשת בקשה לקידום תמ"א 38 במבנה מגורים 
טופס בקשה להקצאת קרקע/מבנה 
טופס בקשה להצבת וסימון פסי האטה ברחוב 

גזברות
טופס עדכון פרטי ספק 
הרשאה לחיוב חשבון באמצעות כרטיס אשראי 

גזברות - היטלי השבחה, פיתוח ואגרות בניה

בקשה לבירור ראשוני על חבות בהיטל השבחה בטרם "מימוש זכויות"
בקשה להזמנת שומת היטל השבחה כאשר ישנה חבות בטרם "מימוש זכויות"
תצהיר בקשה לפטור עד 140 מ"ר בעת מכר
תצהיר בקשה לפטור עד 140 מ"ר בעת הוצאת היתר בניה

 

רווחה

טופס פנייה מקוון לרווחה


לשכת ראש העיר

בקשה לקבלת תמיכות מעיריית לוד לשנת 2019 
תבחינים למתן תמיכות לשנת 2019
תבחינים למתן תמיכות לתנועות נוער 2019

קול קורא לעמותות והגשת בקשה לקבלת תמיכה לסיוע בהשלמת בנייה לבתי כנסת קיימים 
בקשה לקבלת תמיכה מעיריית לוד לשנת 2020
תבחינים לתמיכות עיריית לוד לשנת 2020

תרבות הדיור
טופס תלונה המחלקה לתרבות הדיור
פרוטוקול אסיפת דיירים המחלקה לתרבות הדיור 
טופס תלונה המחלקה לתרבות הדיור 
פרוטוקול אסיפת דיירים המחלקה לתרבות הדיור

כח אדם
טופס הגשת מועמדות למכרז כח אדם 

טפסים שונים
מוקד פניות הציבור 
טופס בקשה חוק חופש המידע 
טופסי אגף ההנדסה 
טופסי רישוי עסקים 
טופסי תאגיד מי לוד 
נוהל הקצאת חנייה שמורה לרכב נכה 
טופס בקשה להקצאת קרקע/מבנה 
קול קורא לקבוצות- טופס הגשת הצעה לקידום יוזמות בתחומי הסביבה והקיימות


רישוי עסקים
פרשה טכנית כחלק מתוכנית סניטארית לבתי אוכל 
טופס לבדיקת בתי אוכל 
טופס לבדיקת עסק של מספרה / מכון יופי וקוסמטיקה 
טופס לבדיקת עסק לממכר מזון 
טופס לבדיקת עסק שאינו עסק מזון 
בקשה להיתר לילה
בקשה לרשיון עסק / היתר זמני / היתר מזורז לפי חוק רישוי עסקים התשכ"ח-1968 
הודעה על עזיבה / סגירת עסק 
הצהרת "בעל מקצוע מוסמך" 
טופס הגשת השגה 
ייפוי כח

ספורט
טופס הרשמה – סטריטבול 3-7-18 עד 5-7-18 
תקנון סטריטבול

כתבות נוספות שיכולות לעניין אותך

close