שירותים
בקליק

שירותים בקליק

קול קורא לקבוצות 2019

לקידום יוזמות בתחומי הסביבה והקיימות
image

עיריית לוד בשיתוף המשרד להגנת הסביבה מזמינים קבוצות להציע יוזמות קהילתיות מתחומי הסביבה והקיימות

הקבוצות הזוכות, יקבלו עד 20,000 ש"ח,

למימוש היוזמות במהלך שנת 2019

תנאי סף להגשת היוזמות:

  • היוזמה תוגש על ידי קבוצה שקיימת יותר משנתיים
  • יוזמה חדשה שלא תוקצבה בעבר על ידי העירייה
  • על היוזמה לכלול היבטים פיזיים וקהילתיים מתחומי הסביבה והקיימות
  • מימוש תוך שלושה חודשים מיום ההודעה על הזכייה

 את הבקשות נא לשלוח לרשות לאיכות סביבה וקיימות עד ל- 31 במרץ 2019 לדוא״ל: shirash@lod.muni.il

פרטים נוספים: שירה שנק 054-6139233 מייל: shirash@lod.muni.il

פרטי הקול קורא וטופס הגשת הצעה למיזם / פעילות בקהילה לקידום השמירה על איכות הסביבה, בקישור הבא:

קול קורא לקבוצות- טופס הגשת הצעה לקידום יוזמות בתחומי הסביבה והקיימות

טופס מקוון להגשת בקשות, בקישור הבא: https://goo.gl/forms/VNqieDTNNcEyo0Xj1

רק פניות שעומדות בתנאי הסף תועברנה לשיפוט הוועדה.

הודעה על זכייה תימסר בדוא״ל לקבוצות הזוכות עד 9 באפריל 2019

כתבות נוספות שיכולות לעניין אותך

close