שירותים
בקליק

שירותים בקליק

פרוטוקולים מישיבות מועצת העיר

מועצת העיר ה-14

פרוטוקול מספר 12 מישיבת מועצת העיר מיום 17.12.19
פרוטוקול מספר 11 מישיבת מועצת העיר מיום 04.11.19
פרוטוקול מספר 10 מישיבת מועצת העיר מיום 10.9.19
פרוטוקול מספר 9 מישיבת מועצת העיר מיום 6.8.19
פרוטוקול מספר 8 מישיבת מועצת העיר מיום 18.6.19
פרוטוקול מספר 7 מישיבת מועצת העיר מיום 2.4.19
פרוטוקול מספר 6 מישיבת מועצת העיר מיום 5.3.19
פרוטוקול מספר 5 מישיבת מועצת העיר מיום 5.3.19
פרוטוקול מספר 4 מישיבת מועצת העיר מיום 29.1.19
פרוטוקול מספר 4 (1) מישיבת מועצת העיר מיום 01.01.19
פרוטוקול מספר 3 מישיבת מועצת העיר מיום 01.01.19
פרוטוקול מספר 2 מישיבת מועצת העיר מיום 26.11.18

מועצת העיר ה-13

פרוטוקול מספר 8 מישיבת מועצת העיר מיום 26.8.18
פרוטוקול מספר 6 מישיבת מועצת העיר מיום 2.7.18
פרוטוקול מספר 5 מישיבת מועצת העיר מיום 4.6.18
פרוטוקול מספר 4 מישיבת מועצת העיר מיום 7.5.18
פרוטוקול מספר 4 מישיבת מועצת העיר מיום 7.5.18
פרוטוקול מספר 2 מישיבת מועצת העיר מיום 5.3.18
פרוטוקול מספר 1 מישיבת מועצת העיר מיום 31.12.17

ארכיון

פרוטוקולים מישיבות מועצת העיר - 2017
פרוטוקולים מישיבות מועצת העיר - 2016
פרוטוקולים מישיבות מועצת העיר - 2015
פרוטוקולים מישיבות מועצת העיר - 2014
פרוטוקולים מישיבות מועצת העיר - 2013
פרוטוקולים מישיבות מועצת העיר - 2012
פרוטוקולים מישיבות מועצת העיר - 2011
פרוטוקולים מישיבות מועצת העיר - 2010
פרוטוקולים מישיבות מועצת העיר - 2009
פרוטוקולים מישיבות מועצת העיר - 2008

כתבות נוספות שיכולות לעניין אותך

close