שירותים
בקליק

שירותים בקליק

סגירת הכניסות לשכונות הרכבת, פרדס שניר ונווה שלום

תאריך: 02-07-2020

image

בשל החלטת ממשלת ישראל להכריז על שכונת הרכבת, פרדס שניר ונווה שלום כ"אזורים מוגבלים" יוצבו 4 מחסומים במקומות הבאים: הכניסה לשכונת הרכבת דרך רח' דרכי משה ליד מפגש 8 המסילות, ציר הגישה דרך דלקול, כביש עפר דהמש, וכניסה לפרדס שניר מצומת מיכה רייסר-רגבים.

בשכונות אלה תוגבל הכניסה והיציאה אל האזור המוגבל ומהאזור המוגבל, וכן תוגבל התנועה והעסקים בתוך האזור המוגבל עצמו.

תוך כדי תקופת ההכרזה כאזור מוגבל, נקט משרד הבריאות ביחד עם הגורמים בשטח ושאר הגופים הרלוונטיים, ובשיתוף עם עיריית לוד, צעדים שונים לשם צמצום התחלואה על ידי הסברה, אכיפה ופינוי חולים ככל הניתן. במועד זה, נראה שצעדים אלה אינם מספיקים לצורך צמצום התפשטות המחלה באזורים אלה ולפיכך הוכרזו כ"אזורים מוגבלים" הכוללים את כלל ההגבלות האפשריות. לצד זאת, ימשך המאמץ האכיפתי, ההסברתי, ופינוי חולים וחייבים בבידוד ככל הניתן, וכן ינקטו אמצעים נוספים בשיתוף עם הרשות וגורמים נוספים.

באזור המוגבל יחולו כלל ההגבלות המנויות בתקנות 3 ו-3א לתקנות להלן:

1.     לא יצא אדם המתגורר דרך קבע באזור המוגבל מהאזור המוגבל אלא לאחת המטרות הבאות:

-       קבלת טיפול רפואי חיוני שלא ניתן לקבלו באזור המוגבל.

-       הליך משפטי שמחייב נוכחותו של אותו אדם.

-       שוטר, חייל, סוהר, עובד הרשות הארצית לכבאות והצלה או איש צוות רפואי היוצא במסגרת תפקידו.

-       הלוויה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה.

-       העברה של קטין שהוריו חיים בנפרד אל ההורה המתגורר מחוץ לאזור המוגבל, ובלבד שאותו הורה הוא ההורה המשמורן או מצוי במשמורת משותפת.

-       צורך חיוני אחר, ובכלל זה סיוע לקרוב משפחה חולה או קשיש והשתתפות בהלוויה של קרוב משפחה, באישור מי שהוסמך לכך על ידי ראש רשות החירום הלאומית, לפי נוהל שפורסם לציבור.

2. לא ייכנס אדם לאזור מוגבל, למעט –

- כניסת גוף הצלה הפועל במסגרת תפקידיו.

- כניסת אדם המתגורר דרך קבע באזור המוגבל.

- כניסת שוטר, חייל, סוהר, עובד הרשות הארצית לכבאות והצלה או איש צוות רפואי לצורך ביצוע תפקידו.

- כניסת עובדים סוציאליים לפי חוק לצורך ביצוע תפקידם.

- כניסת עובדי רווחה במחלקה לשירותים חברתיים.

- כניסת עיתונאי ועובד מקצועות התקשורת.

- כניסה לצורך אספקת מוצרים ושירותים חיוניים, לרבות שירותי חשמל, גז, מים, תקשורת ופסולת.

- העברה של קטין שהוריו חיים בנפרד על ידי אחד מהוריו לביתו של ההורה השני.

- כניסת אדם לצורך חיוני אחר, ובכלל זה סיוע לקרוב משפחתו שהוא חולה או קשיש והשתתפות בהלוויה של קרוב משפחתו, באישור מי שהוסמך לכך על ידי ראש רשות החירום הלאומית, לפי נוהל שפורסם לציבור.

3. בנוסף, הכריזה ועדת השרים כי אדם לא ייצא בתוך האזור המוגבל אלא למטרות הבאות:

-       הגעה של עובד או מועמד לעבודה למקום עבודה שהוא רשאי לעבוד בו וחזרה ממנו, הגעה של עובד למקום עבודה לביצוע עבודות תחזוקה חיוניות ותיקונים דחופים וכן הסעה של עובד למקום עבודה כאמור.

-       הצטיידות במזון, תרופות ומוצרים חיוניים וקבלת שירותים חיוניים.

-       קבלת שירות רפואי.

-       תרומת דם.

-       הפגנה.

-       הליך משפטי.

-       הגעה לכנסת.

 

-       טיפול במסגרת רווחה.

כתבות נוספות שיכולות לעניין אותך

close