שירותים
בקליק

שירותים בקליק

לוד בצמיחה: ההתחדשות העירונית צוברת תאוצה

מועצת העיר אישרה את מסמך המדיניות להתחדשות המרקם העירוני הוותיק בלוד * ראש העיר, עו"ד יאיר רביבו: "המסמך מציג באופן מרוכז ובהיר את הידע שנצבר בתהליכי התכנון הקיימים בנוגע למאפייני ומשמעויות הליכי ההתחדשות העירונית השונים, בין בפינוי בינוי ובעיבוי ובין בשיפוץ וחידוש הקיים, ועל בסיס אלו, להתוות את הדרך להמשך תהליכי ההתחדשות העירונית דרך קביעת עקרונות מדיניות שיבטיחו את ייעול התהליך, שקיפות המידע, שוויון בהליכים ומיקסום התועלת מתהליכים אלו לעיר ולתושביה מבחינה כלכלית, תכנונית וחברתית. תהליכי ההתחדשות העירונית בלוד מונעים בראש ובראשונה מתוך מטרה להביא לצמיחתה של העיר ולשיפור איכות החיים של תושביה.

תאריך: 10-11-2019

image

בתמונה: גבולות מרחב ההתייחסות של ההתחדשות העירונית בלוד

בשנים האחרונות מצויה לוד בתנופת פיתוח, שרק חלקה הקטן כבר נראה לעין. ממזרח לכביש 40 מוקמת בימים אלו שכונת גני איילון וצפונה ממנה אושרה בדצמבר 2018 תכנית שכונת נופי בן שמן הכוללת 4,000 יח"ד ופארק עירוני מרכזי לאורך נחל גזר. מזרחית לפארק איילון ומערבית למושב גינתון, מתוכנן מתחם גולף, תיירות ומסחר, הנמצא בתהליכי תכנון ראשוני. בצידה השני של העיר, ממערב לשכונת גני אביב, מקודם הרובע המערבי החדש, הכוללת כ 11,500- יח"ד ושטחים לתעסוקה, מסחר ומלונאות.

בחלקה הצפוני של העיר, בו שוכן כיום אזור התעסוקה המרכזי, מקודמת תכנית לוד צפון, היוצרת מסגרת

תכנונית לרובע עירוני מעורב שימושים הכולל כ- 2.5 מיליון מ"ר תעסוקה, מסחר ומלונאות, וכ- 4,000 יח"ד חדשות.

במקביל לתהליכי תכנון ופיתוח אלו, הכוללים התרחבות משמעותית של המרקם העירוני לצפון, למזרח ולמערב, מקודמת כיום שורת תכניות התחדשות עירונית בתחום המרקם העירוני הוותיק, המצוי בין כביש 40 במזרח, למסילת הרכבת במערב.

עם תהליכי התכנון לטווחים הבינוני והארוך, מקודמות תכניות פעולה לטווח הקצר הכוללות שדרוג של המרחב הציבורי, מסחר הרחוב וחיי התרבות והפנאי העירוניים תוך חיזוק המרכזים העירוניים המגוונים בעיר: המרכז התיירותי במרחב העיר ההיסטורית, הכולל את השוק העירוני ואת אתרי השימור המרכזיים, המרכז האזרחי סביב בית המשפט המחוזי וכיכר בית העירייה הנוכחי, והמרכז התרבותי סביב הספרייה העירונית.

תכניות אלו מלוות בהשקעות לאומיות אדירות בתשתיות חדשות לעיר- כביש 200, הוספת נתיבי תח"צ במסגרת שדרוג מערכת התחבורה, פרויקט "מהיר לעיר", הקמת תחנת רכבת שלישית של רכבת ישראל בעיר ותכנון מערכות תחבורה עתירות נוסעים באמצעות קו הרכבת הקלה והמטרו.

ביסוס מרחב העיר הוותיק של לוד כמרכז עירוני חי ותוסס

מועצת העיר לוד בישיבתה האחרונה מיום 4.11.19, אישרה את מסמך המדיניות להתחדשות המרקם העירוני הוותיק בלוד. ראש העיר, עו"ד יאיר רביבו, ציין כי שילוב כלל תהליכי ההתחדשות ותכניות הפעולה האמורים, יבטיח את ביסוסו של מרחב העיר הוותיק של לוד כמרכז עירוני חי ותוסס אשר יוכל להוות אלטרנטיבה איכותית לאוכלוסייה מגוונת במזרח גוש דן.

בדברי ההסבר למועצה ציין ראש העיר, עו"ד יאיר רביבו כי מטרתו של מסמך המדיניות היא לבחון את המצב הקיים והמתוכנן במרחב העירוני הוותיק מבחינת מאפייני הבינוי, רשת הדרכים, קיבולת מוסדות הציבור והשטחים הפתוחים והיבטים חברתיים. "המסמך מציג באופן מרוכז ובהיר את הידע שנצבר בתהליכי התכנון הקיימים בנוגע למאפייני ומשמעויות הליכי ההתחדשות העירונית השונים, בין בפינוי בינוי ובעיבוי ובין בשיפוץ וחידוש הקיים, ועל בסיס אלו, להתוות את הדרך להמשך תהליכי ההתחדשות העירונית דרך קביעת עקרונות מדיניות שיבטיחו את ייעול התהליך, שקיפות המידע, שוויון בהליכים ומיקסום התועלת מתהליכים אלו לעיר ולתושביה מבחינה כלכלית, תכנונית וחברתית".

"המבואה"- שמירה על זכויותיהם של הדיירים בהליך התכנון

קידום הפרויקטים להתחדשות עירונית בלוד, מלווה ע"י "מבואה", המינהלת העירונית להתחדשות עירונית.

"המבואה" הוקמה ע"י עיריית לוד בחברה הכלכלית לוד, בסיוע הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית. מטרת הקמת המנהלת הינה קידום תהליכי התחדשות עירונית, בהתאם למדיניות העירונית.

מקומה של המינהלת להתחדשות עירונית הינה בתיווך הרצונות והאילוצים ויצירת הסכמות בין בעלי העניין השונים - התושבים, הגורמים היזמיים והגורמים העירוניים לאורך כל הליך התכנון. ליווי תהליך התכנון והמימוש נעשה מתוך מחויבות לשמירה על זכויותיהם של הדיירים בהליך התכנון ומחויבות לקידום תכניות ברות ביצוע מבחינה כלכלית ותכנונית.

המסמך מתמקד בשלושה תחומי ליבה, אשר קשרי הגומלין ביניהם מהווים את אבני היסוד של פעילות ההתחדשות העירונית:

חברה –הצגת הליך הליווי החברתי שמבצע צוות הרכזים של "המבואה", לטיפול באתגרים החברתיים של ההתחדשות העירונית החל מהסברה, דרך ליווי התארגנות והגעה להסכמות דיירים בתהליך התכנון, תהליך בחירת עו"ד מייצג דיירים, וההתקשרות מול היזם. בחינת ההשפעות החברתיות הצפויות מתהליכי ההתחדשות בעיר לבעלי הדירות במתחמים ולתושבי העיר ככלל.

כלכלה – בחינת הישימות של פרויקטים להתחדשות עירונית לאור מאפייני המרחב ועל בסיס הנחיות ברורות לבחינת הכדאיות הכלכלית של התמורות לדיירים למול המטלות הנדרשות למימושו, ובעת הצורך, בחינת האמצעים שיכולה להעמיד הרשות המקומית לשיפור כדאיות כלכלית של פרויקטים אסטרטגיים ואופן השימוש בהם.

תכנון עירוני – ניתוח והבנת המרחב הבנוי והמצב התכנוני הקיים במרחב ההתייחסות, בחינת האזורים שטרם קיבלו מענה תכנוני ומתן המלצות למדיניות לתכנון מיטבי תוך בחינת ההשפעה הצפויה של תוספת היח"ד בתהליכי ההתחדשות על כושר הנשיאה העירוני בהיבט של צרכי ציבור, תחבורה ותשתיות.

בנוסף לתחומי ליבה אלו, מתייחס המסמך להיבטים המשפטיים המרכזיים השזורים בכל תחום.

תכנון ביוזמה עירונית 

במרחב ההתייחסות מקודמות על ידי העירייה מספר תכניות מפורטות להתחדשות עירונית מסוג פינוי בינוי, במסגרתן מוצעת תוספת כוללת של 17,230 יח"ד במקום 3,600 יח"ד קיימות.

בנוסף, מקדמת העירייה ביוזמה עירונית תכניות להשלמת בינוי באמצעות בינוי חדש במסגרתן מוצעת תוספת כוללת של 1,160 יח"ד, מהן במתחם שפירא הפרחים (מגורים) 360 יח"ד, בלוד צפון (סוקולוב-בורוכוב – מגורים, תעסוקה ומסחר) כ-600 יח"ד , וביוספטל (מגורים, תעסוקה ומסחר) כ-200 יח"ד וכ-100,00 מ"ר תעסוקה ומסחר).

בתמונה: מצב מוצע של התכניות העירוניות והתכניות היזמיות

בתמונה: תכניות מפורטות שמקדמת העירייה להתחדשות עירונית מסוג פינוי בינוי

וגם היזמים עומדים בתור

בין התכניות המקודמות על ידי יזמים פרטיים להתחדשות עירונית מסוג פינוי בינו, מוצעת תוספת כוללת של כ-1,143 יח"ד, בהן במגדלי המאה (אושרה למתן תוקף בשד' הציונות) 742 יח"ד, בחרמון/גלבוע (תכנית בהכנה) 460 יח"ד, ובכצנלסון (תכנית בהכנה הכוללת מגורים עם חזיתות מסחריות) 130 יח"ד.

תכניות נוספות המקודמות על ידי יזמים פרטיים לבינוי חדש, במתחם שגיא (בהכנה-פיתוח שטח לא מבונה) 360 יח"ד, במע"ר 3א (בהכנה-עיבוי המרקם הקיים) 350 יח"ד ותוספת של כ-2,800 מ"ר למסחר ותעסוקה.

ההתחדשות העירונית בלוד – מודל של הצלחה בקנה מידה ארצי

כך או כך, אין ספק כי נושא ההתחדשות העירונית בלוד, הופך לסיפור של הצלחה ולמודל בקנה מידה ארצי. בעוד שההתחדשות העירונית לא מצליחה במקומות רבים בארץ, בלוד יש הצלחה רבה: תכניות ענק, תיאום בין העירייה לחברה הכלכלית ולמנהלת ההתחדשות העירונית, שיתוף פעולה עם המדינה, תיאום עם התושבים, וגם היזמים עומדים בתור ללוד.

סוד ההצלחה הוא המודל הייחודי של לוד בהיבט של התחדשות עירונית, מודל משולש שמשקלל את החשיבה הכלכלית, לצד התכנונית ולצד החברתית.

בתמונה: מובילים את ההתחדשות העירונית בלוד

ראש העיר, עו"ד יאיר רביבו, מוביל את האסטרטגיה של ההתחדשות העירונית בנחישות רבה, מכוון ולוקח אחריות באומץ רב, ונותן את הגיבוי למשולש ההתחדשות העירונית. לראש העיר יש חזון ברור, אג'נדה, אסטרטגיה, ומנהיגות אמיצה. יחד עם ראש העיר, חבר המועצה רפי יקותיאל, מחזיק תיק התחדשות עירונית, שותף מלא למדיניות העירונית כמי שעומד בקשר רציף עם התושבים.

בחמש השנים האחרונות המהפכה בלוד החלה. הקמת המינהלת לפני כשנתיים והעלאת הנושא לראש סדר היום של העירייה, הצטרפו לתהליכים התכנוניים ותרמו רבות להאצת ההתחדשות העירונית בעיר. משרד הבינוי והשיכון והרשות הממשלתית להתחדשות עירונית בהובלת חיים אביטן, לצד מנהל התכנון, הותמ"ל וגם ועדת התכנון המחוזית הם שותפים חשובים של העיר להצלחה.

ראש העיר, עו"ד יאיר רביבו: "לקחנו את האחריות על עתידה של לוד לידינו ולא נותנים לאף אחד לנהל את העתיד שלנו. היום אנו מובילים את התכנון בראייה כלל עירונית, כדי שתהיה לנו עיר שמחוברת ומקושרת בין כל חלקיה. ההתחדשות העירונית היא רק חלק מהסיפור הגדול- הסכם הגג, אזור תעסוקה ותחבורה מהגדולים והמרכזיים בארץ".

***

מסמך המדיניות נערך על ידי פז כלכלה והנדסה בהנחיית החברה הכלכלית לוד, אגף תכנון בעיריית לוד ו"המבואה" – המנהלת העירונית להתחדשות בלוד. את המסמך המלא ניתן למצוא כאן.

 

 

כתבות נוספות שיכולות לעניין אותך

close