שירותים
בקליק

שירותים בקליק

שיבוץ ורישום

רישום לגני ילדים לשנת הלימודים תש“פ

הרישום ייערך בין התאריכים: 27.01.2019 - 07.01.2019  

 

יום שני - א‘ בשבט התש“פ ועד יום ראשון - כ“א בשבט התש“פ. 

 

 • הורים יקרים,  לתשומת ליבכם, על אף שילדכם מבקר השנה בגן העירוני עליכם לדאוג לרישומו מחדש.
 • להורדת מידעון רישום בשפות עברית וערבית- לחצו כאן   

 

לנוחיותכם 2 אפשרויות לרישום: 

 

1. רישום מקוון - הדרך המהירה והנוחה לרישום

 

לרישום - לחצו כאן

 

אתר האינטרנט יפתח לרישום בכל תקופת הרישום בין התאריכים 27.01.2019 - 07.01.2019 ,  יש להזין את נתוני הזהות של ילדך ושלך ולאחר אימות הנתונים במערכת יעלו נתוניו של מועמד הרישום. בתום תהליך הרישום יש לוודא כי תופיע הודעה ”בקשתך לרישום נתקבלה“

 

 • עמדות אינטרנט פתוחות לקהל הרחב במוקדים הבאים: מתנ“ס שיקגו, רח‘ מחנות קפריסין 6 לוד ו- מתנ“ס שכונת הרכבת בימים א‘-ה‘ בין השעות 00:13-30:08 | בימי ג‘ (אחה"צ) 16:00-18:00

 

2. רישום במשרדי מחלקת גני ילדים

 

אגף החינוך - מחלקת גני ילדים

מנהלת המחלקה: יפה שושן
כתובת: רח' איינשטיין 10 ( חב"ד ד' לשעבר) לוד
טל': 08-9279059
פקס: 08-8682778
מייל: adis@lod.muni.il

 

שעות

תאריכים

ימים

אזור רישום

08:30-13:00

07.01.2019

ב

נאות יצחק, לוד הצעירה, נווה אלון

08:30-13:00

08.01.2019

ג

סביוני לוד, בן גוריון

16:00-18:00

08.01.2019

ג

רישום לכלל האזורים שבהם התקיים רישום בוקר

08:30-13:00

08:30-13:00

09.01.2019

10.01.2019

ד

ה

חב“ד, ממשלתי, רסקו, אינשטיין

08:30-13:00

13.01.2019

א

גבעת הזיתים, נווה נוף, נוף נריה

08:30-13:00

08:30-13:00

14.01.2019

15.01.2019

ב

ג

חסכון ג‘, רחל אלתר, דוד המלך, אלפעל

16:00-18:00

15.01.2018

ג

רישום לכלל האזורים שבהם התקיים רישום בוקר

08:30-13:00

08:30-13:00

16.01.2019

17.01.2019

ד

ה

גני יער, גני איילון

08:30-13:00

08:30-13:00

20.01.2019

21.01.2019

א

ב

שלמה המלך, רמת אלישיב, שרת

08:30-13:00

22.01.2019

ג

נווה זית, שפרינצק, הסתדרות, שד‘ ירושלים

16:00-18:00

22.01.2019

ג

רישום לכלל האזורים שבהם התקיים רישום בוקר

08:30-13:00

08:30-13:00

23.01.2019

24.01.2019

ד

ה

גני אביב

08:30-13:00

27.01.2019

א

רישום לכלל האזורים שבהם התקיים רישום בוקר

 


ניתן בצע רישום גם במתנ“ס שיקגו, רח‘ מחנות קפריסין 6 לוד| רישום במתנ“ס שכונת הרכבת לוד.

 

שעות

תאריכים

ימים

אזור רישום

מקום רישום

08:30-13:00

7.1-27.1.2019

א-ה

רמת אשכול, חשמונאים, הרצל, הרב קוק, שכונת אלזהרה, רמת אשכול, נווה ירק

מתנ“ס שיקגו

16:00-18:00

08.01.2019

15.01.2019

22.01.2019

ימי ג'

רמת אשכול, חשמונאים, הרצל, הרב קוק, שכונת אלזהרה, רמת אשכול, נווה ירק

מתנ“ס שיקגו

08:30-13:00

7.1-27.1.2019

א-ה

שכונת הרכבת, נווה שלום, יוספטל

מתנ“ס רכבת

16:00-18:00

08.01.2019

15.01.2019

22.01.2019

ימי ג'

שכונת הרכבת, נווה שלום, יוספטל, שכונת אלזהרה

מתנ“ס רכבת

 

 

 

 המסמכים הדרושים לנרשמים במחלקת גני הילדים: 

 

 • תעודת זהות של שני ההורים עם כתובת מעודכנת הכוללות ספח ובו פרטי הילד-בלבד (לא תתקבל כל תעודה מזהה אחרת).
 • בעלי דרכונים - יש לצרף דרכון של שני ההורים ודרכון הילד.
 • העתק תשלום חשבון משלם מיסים בעירייה (ארנונה) אחרון שפרטיו זהים לכתובת בתעודת הזהות.
 • במידה ואינך עונה על אחד הקריטריונים האלו עליך להצטייד בנוסף במסמכים המופיעים בטבלה:

 

נרשמים

מסמכים נדרשים

תושבים הגרים בשכירות

חוזה שכירות תקף. חשבון ארנונה על שם המשכיר או השוכר שפרטיו מופיעים בחוזה השכירות וכתובת מעודכנת בתעודת הזהות התואמת את הכתובת בחוזה.

בית בבנייה

חוזה שבו מצוין מועד הכניסה לדירה. בהעדר תאריך כניסה חובה לצרף תצהיר*

תושבים ללא טופס ארנונה וללא חוזה דירה על שמם

תצהיר* על כתובת מגורים עדכנית לשנת הלימודים החדשה, וכן ספחי תעודות זהות עם כתובת מעודכנת התואמת את הכתובת בתצהיר*.

תושבים חדשים

טופס ביטול רישום מהרשות הקודמת. וכן ספחי תעודות זהות עם כתובת מעודכנת.

משפחות שבראשן הורה עצמאי

כתב הצהרה והתחייבות למשפ‘ שבראשן הורה עצמאי (חד הוריות) חתום ע“י עו“ד או בית משפט.

רישום למוסד מוכר שאינו רשמי

יש לצרף אישור המוסד על קבלת הילד לגן - נספח ד‘.

 

 
 *
תצהיר - את התצהירים הנ“ל ניתן לקבל במרכז הרישום, התצהיר - חייב להיות חתום ע“י עו“ד בית משפט דיין. יש להגיש תצהיר מעודכן ותקף למועד הרישום.

 

הנחיות לרישום: 

 

גילאי רישום

 

 הרישום לגן חובה ע"פ חוק לימוד חובה תש“ט (1949) וחוק חינוך ממלכתי תש“ג (1953). לשנת הלימודים תש“פ ירשמו הילדים שנולדו בתאריכים: 

 

 • גילאי 5 לגני חובה -  כ“ט בטבת התשע“ד– 1 בינואר 2014 | ט‘ בטבת התשע“ה – 31 בדצמבר 2014
 • גילאי 4 לגני טרום חובה - י‘ בטבת התשע“ה – 1 בינואר 2015 | י“ט בטבת התשע“ו – 31 בדצמבר 2015
 • גילאי 3 לגני טרום טרום חובה -  כ‘ בטבת התשע“ו – 1 בינואר 2016 | י“ט בטבת התשע“ו – 31 בדצמבר 2016

 

  * ילדים בלתי גמולים בגני ילדים - לגמילה חשיבות רגשית וחברתית.  במידה והילד לא גמול, אנו מבקשים לסיים את תהליך הגמילה עד תחילת שנת הלימודים.

 

לידיעתכם!

 

הרישום אינו מחייב את הרשות המקומית לקבל את הילד/ה לגן המבוקש. הרישום יהיה בר תוקף רק לאחר קבלת אישור כניסה בכתב מהרשות. אישור כניסה לגן ישלח לביתכם. יש להביאו ב-1 לספטמבר 2019 לגן. רישום לאחר מועד הרישום ייעשה על בסיס מקומות פנויים בלבד - גם בשלב הערעורים! חוות דעת של גננות לא תתקבלנה. 

 

הגשת ערר

 

 הודעת שיבוץ תשלח עד ל - 30.06.2019 חלוקת הילדים ושיבוצם לכיתת הגן נעשית ע“י גורמים מקצועיים. אם אינכם שבעי רצון מהשיבוץ, עומדת בפניכם זכות הערר מיום קבלת ההודעה ועד 15.07.2019 ועדת הערר תידון בין היתר בהתאם לקריטריונים האלו: זרם חינוכי, גיל הילד, קירבה גיאוגרפית, סיבות אישיות, משפחתיות או רפואיות חריגות בליווי אסמכתאות - על בסיס מקום פנוי בגן המבוקש. אגף החינוך ומח‘ גני ילדים יעשו כל שניתן כדי להיענות לבקשתכם. יחד עם זאת, אין הרשות מתחייבת לשבץ את ילדיכם למסגרת המבוקשת. הודעה על החלטת ועדת ערר תימסר עד ליום 30.07.2019.

 

תשלומי הורים

 

גביית תשלומי הורים ל- תוכנית ניצנים יוח“א – יום לימודים ארוך, תתבצע השנה בין התאריכים 07.01.2019-27.01.2019 במעמד הרישום. 

 

 • בעמדות הרישום הפעילות.
 • במח‘ הכנסות והארנונה ברח‘ הנשיא 2 לוד. למידע על שעות הפעילות- לחצו כאן

 

*במעמד הרישום ההורים ישלמו סכום של 250 שקלים, ואת יתרת התשלום ישלמו בחודש ספטמבר.

 

  החיוב הראשון יתבצע בחודש ספטמבר ויהיה ניתן לחלק ל-4 תשלומים שווים.

 

  עלות שנתית יוח“א - ₪750

 

  עלות שנתית תוכנית ניצנים – 2000 ₪

 

  * במידה ויהיה עדכון ע"י משרד החינוך אנו נעדכן את התעריפים בהתאם.

כתבות נוספות שיכולות לעניין אותך

close