שירות לתושב
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"Untitled Document
רישוי עסקים

עסקים הטעונים רישוי


שר הפנים, לאחר שהתייעץ עם השרים לאיכות הסביבה, בטחון הפנים, העבודה, החקלאות והבריאות – דירג בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רשיון) התשנ"ה – 1995, עשר קבוצות עיקריות כשלכל קבוצה רשימת פריטים שנקבעו כטעוני רשיון.

חלק מבין העסקים מוגדר בצו בשם עסק כמו "בית מרקחת" וחלקם מוגדר כסוג עסק כגון "מזון ומרכיביו".


קבוצה 1
– בריאות, רוקחות וקוסמטיקה.
קבוצה 2 - דלק ואנרגיה.
קבוצה 3 - חקלאות ובעלי חיים.
קבוצה 4 - מזון.
קבוצה 5 - מים ופסולת.
קבוצה 6 - מסחר ושונות.
קבוצה 7 - עינוג ציבורי, נופש וספורט.
קבוצה 8 - רכב ותעבורה.
קבוצה 9 - שירותי שמירה ואבטחה.
קבוצה 10 – תעשיה, מלאכה, כימיה ומחצבים.


לעיון בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשנ"ה-1995 לחץ כאן!
קידום אתרים
בניית אתרים: תבונה-מילניום