שירות לתושב
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"Untitled Document
רישוי עסקים
מטרות חוק רישוי עסקים

חוק רישוי עסקים תשכ"ח – 1968 הוא אחד מהחוקים החשובים לאזרחי המדינה שנועד להביא למימוש המטרות הבאות:

ü הבטחת איכות נאותה של הסביבה לרבות מניעת מפגעים ומטרדים.

בטיפול המשרד לאיכות הסביבה

ü מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות.

בטיפול משטרת ישראל

ü בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו.

בטיפול משרד העבודה

ü מניעת סכנות הדבקות ממחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים ובתרופות.

בטיפול משרד החקלאות

ü הבטחת בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים.

בטיפול משרד הבריאות

ü קיום הדינים הנוגעים לתכנון ובנייה ולשירותי כבאות.

באחריות הרשות המוניציפאלית.

לעיון בחוק רישוי עסקים התשכ"ח - 1968 לחץ כאן!
קידום אתרים
בניית אתרים: תבונה-מילניום