איכות הסביבה
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"אתרים בטיפול

רשימת אתרים פיראטים להשלכת פסולת בניין וגרוטאות אשר נמצאות בטיפול היחידה.

טיפול באתרי פסולת מתבצע על ידי רכז אכיפה סביבתית מהיחידה הסביבתית, אגף הביטחון, השיטור העירוני והמשטרה הירוקה. אנחנו עובדים לפי תוכנית עבודה שמשלבת סיורים מארבים בשטח ובנוסף חיפוש ממצאים בערימות פסולת למציאת ראיות מקשרות.


היחידה הסביבתית לוקחת חלק פעיל עם יחידת רישוי עסקים והמחלקה המשפטית בכתיבת תיקי חקירה כנגד מפירי חוק וחוות דעת סביבתיות.


אתרים בטיפול:

  1. בנק מזרחי - קיבל צו מהיחידה הסביבתית לניקוי השטח וכרגע השטח נמצא בטיפול וניקיון.
  2. ש.ה.ל  (שטח בעלות נכסי ד.ה.ל) – שטח ברשות המדינה אשר מכיל פסולת בניין רבה כולל אסבסט. הוצא לשטח צו ניקוי והוא בטיפול של פינוי פסולת.
  3. שדרות מיכה רייסר – באזור זה הושלכו בעבר פסולת בניין על ידי קבלנים שונים. בשנת 2012 התקיים פינוי של מפגעי פסולת ונטיעת עצי זית.

ועוד...
קידום אתרים
בניית אתרים: תבונה-מילניום