איכות הסביבה
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"ניטור ובקרת שפכי תעשייה

כללי תאגידים (שפכי מפעלים) קובעים כי תאגידי המים וביוב מחויבים לבצע תכנית לניטור ובקרת שפכי תעשייה באזורים, זאת בכדי למנוע מבתי עסק ומפעלי תעשייה להזרים חומרים אסורים למערכת הביוב הציבורי.


בהתאם לכללי השפכים, תאגיד מי לוד עורך תוכנית ניטור ובקרה שנתית ביחס לשפכי מפעלים שתהליכי הייצור בהם מעוררים חשש להזרמת שפכים חריגים ו/או אסורים למערכת הביוב העירונית בניגוד לכללי השפכים.


בכללים סווגו העסקים לפי מגזרים תעשייתיים. תוכנית הניטור השנתית כוללת את רשימת בתי העסק הנדגמים ברחבי העיר לוד, את הפרמטרים הנדגמים בכל בית עסק ואת תדירות הדגימה.


תוצאות הדיגום של בתי העסק ברחבי העיר:

 
קידום אתרים
בניית אתרים: תבונה-מילניום