איכות הסביבה
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"אסבסט

המשרד להגנת הסביבה הוא הגוף העיקרי הפועל על מנת למנוע מפגעי אסבסט ולצמצם את אלו הקיימים, לשם מניעת חשיפת הציבור לאסבסט ולסלקו באופן מסודר. סמכויות המשרד ניתנות לו מתוקף החוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א - 2011 ותקנותיו.


בדומה למדינות שונות בעולם, גם בישראל נאסר שימוש באסבסט בבנייה חדשה. החוק קובע, בין השאר, תאריכי יעד להוצאת האסבסט הפריך משימוש (2021), מגדיר את אופן התחזוקה של אסבסט קיים במבנים ציבוריים ומסדיר את רישוי העוסקים באסבסט.


בעקבות פעילות המשרד בשנים האחרונות, נרשמה עליה במאות אחוזים בפינוי מוסדר של אסבסט, בפעילות אכיפה, ובמודעות הציבור לנושא.


האסבסט הוכח כמסרטן בבני אדם. חדירה של סיבי אסבסט למערכת הנשימה עלולה לגרום למחלות קשות שאינן ניתנות לריפוי המופיעות תקופה ארוכה לאחר החשיפה הראשונית. עם זאת, מכיוון שהאסבסט מסוכן לבריאות רק כאשר הוא במצב התפוררות, אין מניעה מלשהות במבנים בהם מותקן אסבסט-צמנט במצב תקין. כל עוד האסבסט לא מתפורר ולא מתבצעת עבודה הגורמת להתפוררות החומר ולפיזורו באוויר, לא נשקפת סכנה לבריאות.

מידע נוסף


קישור לרשימת קבלנים:

בשנת 2016 פינתה היחידה הסביבתית באמצעות קבלנים מורשים מעל 2000 מ"ר אסבסט מרחבי העיר לאתר מורשה ע"י המשרד להגנת הסביבה.

אסבסט שפונה ב-5/4/2016 משכונת הרכבת על ידי קבלת האסבסט בדיר נמירי
אסבסט שפונה ב-5/4/2016 משכונת הרכבת על ידי קבלת האסבסט בדיר נמירי
קידום אתרים
בניית אתרים: תבונה-מילניום