איכות הסביבה
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"קרינה

קרינה היא אנרגיה הנעה בצורה של גלים או בצורה של חלקיקים. ישנם סוגים שונים של קרינה, שהם בעלי אנרגיה שונה ולהם השפעה שונה על בריאות האדם והסביבה.

 

המשרד להגנת הסביבה פועל על פי עיקרון הזהירות המונעת, מטרתו העיקרית היא למזער ככל האפשר את חשיפת הציבור לקרינה.

 

בסוף המאה ה-19 גילה וילהלם רנטגן את קרינת ה - X וזמן קצר לאחר מכן גילה אנרי בקרל את הרדיואקטיביות. באותם ימים לא ידעו המדענים איזו תועלת אפשר להפיק מקרינה ומהם והסיכונים שהיא טומנת בחובה.
 
מהי קרינה?
הקרינה היא מעבר האנרגיה בטווח. לפי טיבעה, קיימים שני סוגים של  קרינה: קרינה של גלים וקרינה של חלקיקים. הקרינה מאופיינת גם לפי רמות האנרגיה המועברת: קרינה מייננת וקרינה בלתי מייננת.
בעולם המודרני נעשה שימוש רב במקורות קרינה:

  • ברפואה משמשים חומרים רדיואקטיביים לאבחון ולטיפול
  • בתעשייה נעשה שימוש בחומרים רדיואקטיביים בתהליכי בקרת הייצור
  • גלאי עשן רבים מכילים חומר רדיואקטיבי

וכמובן - כולנו מדברים בטלפונים סלולאריים, מאזינים לרדיו ומשתמשים במכשירי מיקרוגל.
 
קרינה מייננת
קרינה מייננת היא קרינה שהאנרגיה שלה גבוהה מספיק כדי לגרום לשבירת המולקולות לאטומים בודדים ואלקטרונים חופשיים, דהיינו ליינון של החומר. יינון הוא תהליך בו אטומים מאבדים, או לעתים מקבלים אלקטרונים. כך הם הופכים להיות טעונים במטען חשמלי ונקראים בשם יונים (Ions). כאשר קרינה מייננת עוברת בחומר ומייננת אותו, היא מאבדת מעוצמתה.
ניתן למצוא קרינה מייננת בחומרים רדיואקטיביים, מכשירי רנטגן ומאיצים, גז ראדון טבעי וחומרים רדיואקטיביים בחומרי בניין ועוד.

 

קרינה בלתי מייננת

קרינה בלתי מייננת היא קרינה שאינה מייננת את האטומים שהיא עוברת דרכם. בהתחשב ביכולת הישירה לייצור שינויים בתאים החיים, קרינה בלתי מייננת מסוכנת פחות מקרינה מייננת, אך גם לה עלולה להיות השלכה שלילית על הבריאות והיא עלולה לפגוע באופן עקיף בתאים חיים.


 
ניתן למצוא קרינה בלתי מייננת בתדר הרדיו, מרשת החשמל, מהמיקרוגל מהטלפון הסלולרי ועוד. שימוש רב במכשירים פולטי קרינה מגביר את סכנת החשיפה אליה.  ההשפעות הבריאותיות שונות בהתאם לסוגי הקרינה.
קידום אתרים
בניית אתרים: תבונה-מילניום