איכות הסביבה
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"איכות מי השתייה

בהתאם לסעיף 238 לחוק לתיקון העיריות מס' 75 חובת דיווח על איכות המים התשס"א 2001 , חלה חובה על התאגיד לפרסם דו"ח אודות איכות המים המסופקים בעיר וזאת באמצעות העיתונות ובאתר האינטרנט.

על פי תקנות בריאות העם (איכותם התברואתית של מי השתייה ומתקני מי השתייה), התשע"ג - 2013, על התאגיד לבדוק במסגרת בדיקת איכות המים את הפרמטרים הבאים:

  1. ריכוז כלור חופשי
  2. בדיקות בקטריאליות שגרתיות
  3. ריכוז פלואור תקופתי
  4. ערכי עכירות
  5. ערכי מתכות: ברזל, אבץ ועופרת
  6. ניטור טריהלומתנים

 

חברת "מקורות" היא ספקית המים הבלעדית לעיר לוד.


עפ"י החלטת חברת "מקורות" המים המסופקים עוברים חיטוי בכלור על ידה על מנת שאיכותם תהייה בטוחה לשתייה וכדי למנוע התפתחות חיידקים במערכת אספקת המים. בנוסף מבצעת חברת "מקורות" בדיקות שוטפות למים המסופקים למערכת העירונית.
 
על פי תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה) התשע"ג-2013 סעיף 40 (הוראת שעה – הפלרה), התאגיד יפסיק את הפלרת מי השתייה. אין בכך כדי להשפיע על איכות מי השתייה המסופקים והעומדים בתקנות בריאות העם כנדרש לאחר השינוי. להודעת חברת מקורות בנושא - הקלק כאן.
 
תאגיד "מי לוד" מבצע בקרה ומעקב שוטף אחר איכות מי השתייה המסופקים לעיר בהתאם לתקנות בריאות העם והנחיית משרד הבריאות. בדיקות המים מבוצעות בכ 31 נקודות דיגום הפרוסות ברחבי העיר במערכת המים העירונית ע"י דוגם מוסמך מטעם התאגיד. מספר נקודות הדיגום ומיקומם נקבע ע"י משרד הבריאות ובהתאם לגודל ופריסת האוכלוסייה בשטח העיר לוד.


לכל שאלה נוספת בנושא איכות המים, ניתן ליצור קשר למידע נוסף עם משרד הבריאות הטלפון מס' 08-9181220

 

דו"ח איכות מים לשנת 2015


דוחות איכות מים נוספים ניתן למצוא בקישור זה
קידום אתרים
בניית אתרים: תבונה-מילניום